Chính phủ Thỗ Nhỉ Kỳ cho phép

cử hành phụng vụ

tại một tu viện Chính thống

 

Chính phủ Thỗ Nhỉ Kỳ cho phép cử hành phụng vụ tại một tu viện Chính thống.

Athenes, Hy lạp [AFP 15/8/2010] - Hy lạp hoan nghênh việc chính phủ Thỗ Nhỉ Kỳ cho phép cử hành phụng vụ tại một tu viện Chính thống.

Hôm Chúa nhựt 15 tháng 8 năm 2010, thủ tướng Hy lạp, ông Georges Papandreou, đã hoan nghênh việc chính phủ Thỗ Nhỉ Kỳ cho phép cử hành thánh lễ tại một tu viện Chính thống.

Thủ tướng Hy lạp nói rằng việc chính phủ Thỗ Nhỉ Kỳ cho phép cử hành một thánh lễ tại tu viện Chính thống ở Sumela là một dấu hiệu cho thấy có sự xích lại giữa hai nước.

Thủ tướng Papandreou tuyên bố rằng lần đầu tiên kể từ 88 năm nay, một thánh lễ được cử hành trong tu viện nói trên là một biến có lịch sử và quan trọng nói lên tinh thần hợp tác và hòa bình giữa Hy lạp và Thỗ Nhỉ Kỳ.

Hôm Chúa Nhựt 15 tháng 8 năm 2010, báo chí tại Hy lạp đã dành nhiều trang để tường thuật về thánh lễ tại tu viện Sumela do Ðức thượng phụ đại kết Bartolomeo I chủ sự.

Tu viện Sumela là một trung tâm Thánh Mẫu quan trọng của các tín hữu Chính thống. Người Hy lạp đã đến lập nghiệp xung quanh Biển Chết từ nhiều thế kỷ nay. Nhưng kể từ năm 1923, tu viện này đã không được phép cử hành phụng vụ cho dân chúng.

Sau một cuộc chiến giữa Hy lạp và Thỗ Nhỉ Kỳ, những người Hy lạp đã bị đuổi ra khỏi vùng và đi tỵ nạn tại Hy lạp và Nga.

Ðược biết dạo tháng 5 năm 2010, Bộ du lịch và văn hóa Thỗ nhỉ kỳ đã cho phép cử hành thánh lễ mỗi năm một lần vào ngày 15 tháng 8. Ðây là một cử chỉ thiện chí của Thỗ Nhỉ Kỳ khi đệ đơn gia nhập vào Liên Âu, bởi vì một trong những điều kiện tổ chức này đòi hỏi là nước này phải tôn trọng các quyền của các tôn giáo thiểu số.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page