Cựu Bề trên Tổng Quyền

dòng Chúa Cứu Thế

thăng Tổng Giám Mục

 

Cựu Bề trên Tổng Quyền dòng Chúa Cứu Thế thăng Tổng Giám Mục.

Vatican (SD 2-8-2010) - Hôm mùng 2 tháng 8 năm 2010, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã bổ nhiệm Cha Joseph William Tobin, cựu Bề trên Tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế, làm tân Tổng thư ký Bộ các dòng tu, đồng thời thăng làm Tổng Giám Mục hiệu tòa Obba.

Cha Tobin người Mỹ, năm nay 58 tuổi (1952), sinh trưởng tại Detroit bang Michigan và được bầu làm Tổng cố vấn của dòng năm 1991. 6 năm sau đó, ngài lần lượt được bầu làm Bề trên tổng quyền của dòng trong 2 nhiệm kỳ tổng cộng 12 năm, cho đến năm 2009. Cha cũng từng được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp Hội các Bề trên Tổng quyền các dòng nam vào năm 2003 và là thành viên Hội đồng liên lạc giữa các Bề trên Tổng quyền và Bộ các dòng tu.

Ðức tân Tổng Giám Mục Joseph Tobin thông thạo 5 sinh ngữ là Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý và Bồ đào nha. Ngài kế nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Gianfranco Gardin, 66 tuổi, dòng Phanxicô Viện Tu, được bổ làm Giám Mục giáo phận Treviso, bắc Italia, hồi tháng 12 năm 2009.

Bộ các dòng tu hiện do Ðức Hồng Y Franc Rodé, người Sloveni, dòng Lazzariste làm tổng trưởng. Ngài sẽ tròn 76 tuổi vào ngày 23 tháng 9 năm 2010 (SD 2-8-2010).

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page