Các Ðức giám mục Sudan

công bố thư mục vụ

về cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2011

 

Các Ðức giám mục Sudan công bố thư mục vụ về cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2011.

Sudan [CWN 28/7/2010] - Các Ðức giám mục Sudan công bố thư mục vụ về cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2011.

Ðược biết: Sudan sẽ cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2011 để quyết định về tương lai của miền Nam nước này. Người dân tại miền này sẽ bỏ phiếu để được độc lập hay tiếp tục là một phần của Sudan.

Trong lá thư mục vụ đề ngày 22 tháng 7 năm 2010, các Ðức giám mục Sudan kêu gọi những người đang cầm quyền hãy hoán cãi và xây dựng sự đoàn kết trong một xã hội công bình, tự do và cởi mở, trong đó phẩm giá của mỗi người công dân được tôn trọng và bảo toàn.

Các vị chủ chăn Giáo hội tại Sudan kêu gọi dân chúng hãy cầu nguyện để cuộc trưng cầu dân ý được diễn ra một cách ôn hòa.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong cuộc nội chiến từ năm 1983 đến năm 2005 giữa Miền Bắc với đa số dân theo Hồi giáo và Miền Nam với đa số dân theo Kitô giáo, đã có khoảng 2 triệu người thiệt mạng.

Cuộc nội chiến chấm dứt khi tổng thống Omar Hassan Ahmad Al Bashir lên cầm quyền sau cuộc đảo chính năm 1989. Ông đã cho Miền Nam được quyền tự trị có giới hạn. Kể từ năm 2005, 5 triệu người Công giáo tại nước này phải sống dưới hai luật tôn giáo khác nhau. Tại miền Bắc, tất cả mọi trường học, kể cả các trường Kitô giáo, phải dạy giáo lý Hồi giáo; những người Hồi giáo nào trở lại Kitô giáo không những bị xem như tội phạm, mà còn có thể bị chính gia đình xử tử. Trong khi đó tại Miền Nam, các tín hữu Kitô được hưởng tự do tôn giáo.

Dân số Sudan hiện nay là 37 triệu người. Trong số này có 70 phần trăm theo Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni và 15 phần trăm theo Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page