Nhiều Kinh Thánh hơn

cho trẻ em Phi Châu

 

Nhiều Kinh Thánh hơn cho trẻ em Phi Châu.

Roma [Zenit 27/7/2010] - Tổ chức Trợ Giúp các Giáo hội đau khổ quảng bá Kinh Thánh cho trẻ em tại Phi Châu.

Năm vừa qua là năm kỷ niệm 30 năm ngày tổ chức này cho ấn hành Quyển Kinh Thánh đầu tiên dành cho trẻ em. Nhân dịp này, các Ðức giám mục trên toàn thế giới xin thêm trên một triệu ấn bản khác.

Mới đây, tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã cho ấn hành thêm 8 bản dịch mới bằng một số ngôn ngữ tại Phi châu.

Ðức cha Rudolf Deng Majak, chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan nói rằng bản dịch Kinh Thánh này giúp rất nhiều cho công tác mục vụ. Vị Giám mục giáo phận Wau, miền nam Sudan này cho biết: dân chúng, nhứt là trẻ em thật sự khao khát Lời Chúa, nhứt là trong giai đoạn áp bức hiện nay.

Hiện nay, Kinh Thánh dành cho trẻ em đã được dịch sang 67 thứ tiếng tại Phi Châu. Số ấn bản được phân phát cho trẻ em trên toàn lục địa đã lên đến 15 triệu.

Quyển Kinh Thánh dành cho trẻ em là một sáng kiến của cha Werenfried Van Straaten, người sáng lập Tổ Chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, nhằm đáp trả lời kêu gọi của đức thánh cha là cần phải mang Lời Chúa đến cho những người nghèo nhứt.

Kể từ khi được cho ấn hành lần đầu tiên vào năm 1979, quyển Kinh Thánh dành cho trẻ em đã được in ra 48 triệu quyển, bằng 162 thứ tiếng khác nhau và đã được phân phát tại 140 quốc gia.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page