Ðức hồng y Battista Re kêu gọi

người dân Peru trung thành với

bản sắc Công giáo và các giá trị tinh thần

 

Ðức hồng y Battista Re kêu gọi người dân Peru trung thành với bản sắc Công giáo và các giá trị tinh thần.

Peru [CNA 20/7/2010] - Ðức hồng y Ðặc sứ của Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi người dân Peru trung thành với bản sắc và các giá trị Công giáo.

Trong thánh lễ bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 400 thành lập Giáo phận Arequipa, Peru, Ðức hồng y Giovanni Battista Re, Ðặc sứ của Ðức thánh cha, đã nhắn nhủ trên 40 ngàn người Peru hãy trung thành với bản sắc Công giáo và các giá trị nhân bản và tinh thần.

Thánh lễ mừng 400 năm thành lập giáo phận Arequipa đã được cử hành tại sân vận động thánh Augustino của trường đại học quốc gia Peru hôm 19 tháng 7 năm 2010.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức hồng y Ðặc sứ của Ðức thánh cha đã đề cao Giáo phận Arequipa vì đã trao ban cho Giáo hội nhiều linh mục, giám mục tốt và hai vị hồng y. Ngài kêu gọi giáo dân không nên xem việc kỷ niệm 400 năm thành lập giáo phận chỉ như một biến cố lịch sử, mà còn phải nỗ lực nhiều hơn trong công cuộc rao giảng Tin Mừng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page