Ðức hồng y Tổng giám mục Lima, Peru

kêu gọi nước này đừng bắt chước Argentina

để hợp thức hóa hôn phối của người đồng tính

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Lima, Peru, kêu gọi nước này đừng bắt chước Argentina để hợp thức hóa hôn phối của người đồng tính.

Lima, Peru [CNA 20/7/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục Lima, Peru, kêu gọi nước này đừng bắt chước Argentina để hợp thức hóa hôn phối của những người đồng tính.

Phát biểu trên đài phát thanh, Ðức hồng y Juan Cipriani Thorne, Tổng giám mục thủ đô Lima, Peru, đã kêu gọi người dân nước này đừng theo "gương xấu" của những nước như Argentina để hợp thức hóa hôn phối của những người đồng tính.

Ðức hồng y Tổng giám mục Lima cũng nhắc nhở dân chúng nên xem xét các ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới có tinh thần phục vụ không.

Ngài nói rằng xem ra tinh thần phục vụ không hiện hữu nơi các chính trị gia nữa. Ngài nói: "Ơn gọi này đã mất và nhiều lần điều chúng ta có được chỉ là những lời hứa suông."

Một ngày trước khi phát biểu trên đài phát thanh, Ðức hồng y Cipriani cũng nhắc lại với dân chúng rằng hôn phối là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Ngài yêu cầu phải xem một định nghĩa như thế về hôn phối như nền tảng của tương lai xã hội.

Ðược biết: mới đây Argentina đã trở thành quốc gia đầu tiên tại Nam Mỹ nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính.

Ðức cha Martin de Elizalde, Giám mục Nueve de Julio, Argentina, nói rằng luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính được Thượng Viện nước này thông qua sẽ đặt đất nước vào một tình trạng không lường trước được. Một cách cụ thể, luật này chắc chắn sẽ có những hậu quả trầm trọng trong đời sống gia đình và việc giáo dục giới trẻ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page