Ðức thượng phụ Chính thống Mascova

viếng thăm Ukraine

 

Ðức thượng phụ Chính thống Mascova viếng thăm Ukraine.

Mascova [Asianews 19/7/2010] - Ðức thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga viếng thăm Ukraine nhân dịp mừng nước Nga trở lại Kitô giáo.

Chuyến viếng thăm Ukraine của Ðức thượng phụ Kyrill diễn ra từ ngày 20 đến 28 tháng 7 năm 2010. Chuyến viếng thăm có một tầm quan trọng đặc biệt vì nó diễn ra sau khi ông Viktor Yanukovych, thân Nga, đã đánh bại ông Viktor Yushenko, thân Tây Phương, trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Ðức thượng phụ Kyrill viếng thăm Ukraine để kỷ niệm việc nước Nga trở lại Kitô giáo. Ðược biết năm 988, quốc vương Vladimir đã qui tụ dân chúng Kiev lại bên bờ sông Dnieper để chịu phép rửa tập thể. Cách đây một năm, quốc hội Nga đã thông qua luật nhìn nhận ngày này như một ngày quốc khánh.

Việc nước Nga trở lại Kitô giáo được xem như biểu tượng của sự thống nhứt các dân tộc Slave.

Trong một sứ điệp gởi cho người Ukraine, Ðức thượng phụ Mascova kêu gọi sự đoàn kết giữa người Nga và người Ukraine.

Ðức thượng phụ cũng nhân dịp này nhấn mạnh đến quan điểm chung của ngài với Ðức thánh cha Benedicto XVI. Ngài nói rằng trong nhiều vấn đề xã hội và luân lý, cái nhìn của đức Benedicto XVI phù hợp với cái nhìn của Giáo hội Chính thống Nga. Theo ngài, đây là dịp để cùng nhau bảo vệ các giá trị Kitô.

Kể từ tháng Giêng năm 2009, tức sau khi được bầu làm thượng phụ Mascova, đây là lần thứ ba Ðức thượng phụ Kyrill viếng thăm Ukraine.

Giáo hội Chính thống Nga hiện phải đương đầu với những căng thẳng với các Giáo hội Chính thống khác tại Ukraine. Hiện có ba Giáo hội Chính thống tại Ukraine: một Giáo hội Chính thống trung thành với Tòa thượng phụ Mascova, một Giáo hội Chính thống trung thành với Tòa thượng phụ Kiev và một Giáo hội Chính thống tự trị.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page