Nhiều tín hữu Anh Giáo

sẽ gia nhập Giáo hội Công giáo

 

Nhiều tín hữu Anh Giáo sẽ gia nhập Giáo hội Công giáo.

London [CNS 13/7/2010] - Nhiều tín hữu Anh giáo tại Anh sẽ gia nhập Giáo hội Công giáo.

Ông Stephen Parkinson, chủ tịch của Tổ Chức có tên là "Forward in Faith" [tiến tới trong đức tin] đã nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS rằng sẽ có hàng ngàn người Anh giáo gia nhập Giáo hội Công giáo sau khi thượng hội đồng Giáo hội Anh Giáo Anh đưa ra quyết nghị cho phép tiến hành phong chức Giám mục cho phụ nữ vào năm 2014 tới đây.

Tổ chức "Forward in Faith" qui tụ khoảng 10 ngàn tín hữu Anh giáo và 1,000 giáo sĩ.

Một tuyên ngôn của Tổ Chức được công bố hôm 12 tháng 7 năm 2010 kêu gọi các thành viên không nên có hành động vội vàng.

Trong tuyên ngôn, tổ chức này nói rằng họ đã đưa ra những lý do thần học để không chấp nhận việc phong chức giám mục cho phụ nữ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page