Một vị Tổng giám mục Tây Ban Nha

kêu gọi "bất tuân phục" đối với

luật cho phép phá thai

 

Một vị Tổng giám mục Tây Ban Nha kêu gọi "bất tuân phục" đối với luật cho phép phá thai.

Madrid , Tây Ban Nha [CNA 13/7/2010] - Một vị Tổng giám mục Tây Ban Nha kêu gọi dân chúng hãy "bất tuân phục" đối với luật cho phép phá thai.

Trong một lá thư mục vụ mới đây, Ðức cha Francisco Gil Hellin, Tổng giám mục Burgos, khẳng định rằng không hề có bất cứ một thứ quyền nào để sát hại một người vô tội và như vậy cũng không hề có bất cứ nghĩa vụ nào để tuân phục luật cho phép phá thai. Ngài kêu gọi giáo dân hãy "thẳng thừng" chống lại luật này.

Trong lá thư mục vụ, Ðức cha Hellin giải thích: "Cần phải nắm vững: luật này không phải là luật, cho dù một số chính trị gia và nhà lập pháp có gọi như thế. Không hề có luật, bởi vì không ai có quyền cướp đi mạng sống của một người vô tội. Vì thế, không thể buộc phải tuân thủ một luật như thế, trái lại còn phải trực tiếp chống lại là khác".

Ðức tổng giám mục Burgos nhấn mạnh rằng không thể xem phá thai là một quyền, bởi vì phá thai là sát hại "một người không có tội". Ngài giải thích: "quyền sống của một người đã có từ lúc được thụ thai, mặc dù chưa sinh ra. Quyền này không xuất phát từ tôn giáo nào cả. Người ta không cần phải là một tín đồ tôn giáo để khẳng định rằng một người vô tội có quyền được bảo vệ và tôn trọng. Lẽ thường mách bảo rằng không ai được phép giết người để giải quyết một vấn đề khác".

Bảo rằng luật phá thai đã được Quốc hội thông qua do đó là ý muốn của đại đa số dân chúng hoặc bảo rằng Hiến Pháp bảo đảm cho luật này cho nên chống lại luật này là một hành động bất tuân có thể bị trừng phạt: theo Ðức cha Hellin, lý luận như thế là ngụy biện. Ngụy biện là bởi vì nhìn nhận rằng các chính trị gia, các thẩm phán hay công dân có một thứ quyền mà thực ra họ không hề có.

Ðức tổng giám mục Burgos khẳng định: không ai có quyền làm luật để sát hại một người vô tội cả.

Trong lá thư mục vụ, vị Tổng giám mục này cũng kêu gọi mọi người hãy bằng mọi cách và phương tiện giúp đỡ tất cả những người mẹ đang gặp khó khăn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page