World Cup xây dựng sự hiệp nhứt

và lòng tự tin cho Phi châu

 

World Cup xây dựng sự hiệp nhứt và lòng tự tin cho Phi châu.

Pretoria, Nam Phi [CNA 12/7/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục Durban, Nam Phi, nói rằng Giải Túc Cầu Thế Giới đã xây dựng được sự đoàn kết và lòng tự tin cho Phi Châu.

Phát biểu trên đài phát thanh Vatican về ý nghĩa của Giải Túc Cầu Thế Giới năm 2010, Ðức hồng y Wilfrid Fox Napier, Tổng giám mục Durban nói rằng biến cố này đã giúp kiến tạo được sự đoàn kết tại Phi Châu và trên thế giới. Theo ngài, di sản mà Giải túc cầu thế giới đã để lại là người dân Phi Châu ý thức rằng họ có thể tực lực tự cường.

Ðức hồng y Tổng giám mục Durban nói rằng điều đầu tiên và quan trọng nhứt mà Giải Túc Cầu Thế Giới đã làm cho Nam Phi là giúp cho người Phi Châu ý thức rằng họ là thành phần của cộng đồng thế giới sau khi đã đứng ra tổ chức các cuộc thi đấu quốc tế vừa qua.

Ngài khẳng định rằng kể từ khi đứng ra tổ chức Giải Túc Cầu Thế Giới, người Phi Châu tự tin hơn; họ thấy rằng họ có thể làm mọi sự chứ không phải chờ đợi người khác làm thay cho họ.

Ngoài chỗ đứng trong cộng đồng thế giới, Phi Châu cũng cảm nhận được tình liên đới giữa các nước trong lục địa. Giải túc cầu thế giới không chỉ là một biến cố của Nam Phi mà còn của cả lục địa Phi Châu.

Theo Ðức hồng y Tổng giám mục Durban, Giải Túc Cầu Thế Giới đã tạo ra sự đoàn kết trong lục địa hơn những lời hô hào của các chính trị gia.

Ðức hồng y Napier cũng hy vọng rằng sau khi đã tổ chức thành công Giải Túc Cầu Thế Giới, các chính trị gia Nam Phi cũng sẽ nỗ lực nhiều hơn để cải thiện hệ thống y tế và giáo dục tại nước này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page