Một Thánh giá có chứa đựng

di hài của Chân phước Mary Mckillop

sẽ được dâng kính Ðức thánh cha

 

Một Thánh giá có chứa đựng di hài của Chân phước Mary Mckillop sẽ được dâng kính Ðức thánh cha.

Sydney [Cathnews 9/7/2010] - Một Thánh giá có chứa đựng di hài của Chân phước Mary Mckillop sẽ được dâng kính Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Mới đây, trong văn khố của Dòng thánh Giuse do Chân phước Mckillop thành lập, người ta tìm thấy một số sợi tóc của Chân phước.

Chân phước sẽ được tôn phong hiển thánh tại Roma vào ngày 17 tháng 10 năm 2010. Chân phước sẽ là vị Thánh đầu tiên của Úc đại lợi.

Ðiêu khắc gia Guy Detot hiện đang chạm trổ ba cây thánh giá: một có chứa đựng một ít tóc của Chân phước Mckillop sẽ được dâng kính Ðức thánh cha, một sẽ được đặt tại Trung Tâm hành hương Mary Mckillop tại Sydney là nơi Chân phước được chôn cất và một tại bang Nam Úc là nơi Chân phước đã từng dạy học.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page