Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas

cảnh báo rằng tổng thống Venezuela

đang đưa đất nước vào chế độ độc tài

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas cảnh báo rằng tổng thống Venezuela đang đưa đất nước vào chế độ độc tài.

Caracas, Venezuela [CWN 8/7/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục thủ đô Caracas cảnh báo rằng tổng thống Venezuela đang đưa đất nước vào chế độ độc tài.

Sau khi tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, "nhục mạ" ngài trước quốc hội, Ðức hồng y Jorge Urosa Savino, Tổng giám mục Caracas, nói rằng ông Chavez đang lãnh đạo đất nước tiến tới chế độ độc tài.

Theo Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas, nhà lãnh đạo Venezuela muốn áp đặt chủ nghĩa Marxit để kiểm soát mọi lãnh vực xã hội. Ngài nói rằng mục tiêu tối hậu của các chính sách mà ông Chavez đang đề ra là "chế độ độc tài do những người đang cai trị đất nước lãnh đạo".

Bị ông Chavez công khai tấn công và nhục mạ, Ðức hồng y Urosa không bao giờ "đầu hàng". Ngài nói rằng những cuộc tấn công của ông Chavez "không xứng đáng" với một nhà lãnh đạo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page