Tình hình các tín hữu Kitô tại Syria

 

Tình hình các tín hữu Kitô tại Syria.

Syria [CWN 5/7/2010] - Số tín hữu Kitô tại Syria ngày càng giảm sút.

Trong một cuộc nói chuyện với Tổ Chức Trợ Giúp các Giáo hội đau khổ, đức cha Samir Nassar, Tổng giám mục Damascus thuộc nghi lễ Maronit, nói rằng mặc dù chính phủ cố gắng ngăn ngừa các cuộc bạo động chống Kitô giáo, cộng đồng tín hữu Kitô thiểu số tại nước này ngày càng giảm sút.

Theo Ðức tổng giám mục Damascus, một trong những lý do khiến con số tín hữu Kitô giám sút là những cuộc hôn nhân hổn hợp giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo cũng như hệ thống giáo dục tại đây.

Ðức cha Nassar cho biết: dần dần học sinh biết Kinh Coran và tiên tri Mahomet nhiều hơn Chúa Giêsu Kitô. Muốn dạy một giờ giáo lý cho các em, phải có xe đưa đón; các em lại tham gia học giáo lý rất thất thường.

Ngoài ra, chính phủ Syria chỉ cho phép các tín hữu Kitô thờ phượng chứ không được rao giảng Tin Mừng: rửa tội cho người Hồi giáo bị xem là "bất hợp pháp".

Dân số Syria hiện nay là 19 triệu 2. Theo thống kê của Tòa thánh, chỉ có 2 phần trăm dân số Syria theo Công giáo. Có từ 2 đến 8 phần trăm người Syria theo Chính thống đông phương.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page