Bằng chứng mới cho thấy đức Pio XII

đã nỗ lực cứu thoát người Do thái

và văn hóa của họ

 

Bằng chứng mới cho thấy đức Pio XII đã nỗ lực cứu thoát người Do thái và văn hóa của họ.

Roma [Zenit 5/7/2010] - Các văn khố mật của Tòa thánh cho thấy đức Pio XII không những đã góp phần cứu thoát hàng ngàn người Do thái, mà còn bảo tồn văn hóa của họ.

Hôm 29 tháng 6 năm 2010, Sáng hội có tên là "Pave the way" [mở ra con đường] đã loan báo rằng các nhà nghiên cứu của Sáng hội đã khám phá được những tài liệu rất quan trọng chứng minh những nỗ lực của Ðức Pio XII trong việc cứu thoát người Do thái trong thời đệ nhị thế chiến.

Trong lúc sưu tra các văn khố mật của Tòa Thánh, ông Michael Hesemann, một sử gia người Ðức và đại diện của Sáng hội "Pave the Way" đã khám phá ra một lá thư đề ngày 30 tháng 11 năm 1938 của Ðức hồng y Eugenio Pacelli, sau này được bầu làm Giáo hoàng với tước hiệu Pio XII. Lá thư được gởi đi chỉ ba tuần lễ sau biến cố được mệnh danh là "Ðêm Thủy Tinh", tức đêm đức quốc xã đập phá các cửa tiệm của người Do thái.

Trong lá thư gởi đến các Tòa sứ thần và Khâm sứ, cũng như 61 vị Giám mục, Ðức hồng y Pacelli đã yêu cầu cấp 200 ngàn chiếu khán nhập cảnh cho những "người Công giáo không thuộc chủng tộc Aryen". Không đầy một tháng sau đó, ngài lại gởi thêm 3 lá thư khác.

Sử gia Hesemann giải thích rằng khi dùng kiểu nói "người Công giáo không thuộc chủng tộc Aryen", vị Giáo hoàng tương lai muốn ám chỉ đến người Do thái.

Trong thời kỳ đó, theo một thỏa ước ký kết năm 1933, Ðức cho phép Tòa thánh được giúp đỡ "những người Công giáo không thuộc chủng tộc Aryen".

Sáng hội "Pave the Way" còn cho biết: trong các lá thư, Ðức hồng y Pacelli đã yêu cầu một cách rõ ràng là phải xử dụng các nơi thờ phượng để bảo tồn đời sống đạo, văn hóa, tập tục và truyền thống văn hóa của người Do thái.

Sáng hội này còn cho biết là nhiều Giám mục đã đáp ứng lời yêu cầu của Ðức hồng y Pacelli và nhiều tài liệu cho thấy các vị đề cập thẳng đến việc cứu thoát người Do thái đang bị bách hại chứ không phải chỉ những người Do thái trở lại Công giáo.

Cũng theo Sáng hội, trong lá thư đề ngày 9 tháng Giêng năm 1939 gởi cho 60 vị Giám mục, Ðức hồng y Pacelli kêu gọi không những chỉ cứu thoát người Do thái, mà còn phải bảo tồn các hội đường, các trung tâm văn hóa và tất cả những gì thuộc về niềm tin Do thái.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page