Bất khoan nhượng tôn giáo

là một chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc mới

 

Bất khoan nhượng tôn giáo là một chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc mới.

Roma [Zenit 5/7/2010] - Một tổ chức tranh đấu cho quyền của các nhóm thiểu số khẳng định rằng bất khoan nhượng tôn giáo là một chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc mới.

Trong bản phúc trình thường niên được cho công bố hôm 1 tháng 7 năm 2010, tổ chức có tên là "Minority rights Group" [quyền của các nhóm thiểu số] nói rằng bất khoan nhượng tôn giáo đã trở thánh một trong những nguyên nhân chính làm phát sinh những cuộc bách hại tôn giáo nhắm vào các nhóm thiểu số trên thế giới.

Theo tổ chức này, "sự lớn mạnh của chủ nghĩa dân tộc tôn giáo, tình trạng các nhóm tôn giáo thiểu số bị đẩy ra bên lề sinh hoạt kinh tế và những lạm dụng của luật chống khủng bố" đang nuôi dưỡng "khuynh hướng bách hại các nhóm tôn giáo thiểu số".

Ông Mark Lattimer, giám đốc của tổ chức Minority Rights Group khẳng định rằng "bất khoan nhượng tôn giáo là một chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc mới".

Ông Lattimer giải thích rằng "nhiều cộng đồng tôn giáo vốn đã trải qua nhiều thập niên bị kỳ thị chủng tộc, nay trở thành đối tượng của kỳ thị tôn giáo".

Bản báo cáo hằng năm của tổ chức nói trên nhấn mạnh rằng các cộng đồng hồi giáo tại Hoa kỳ và Âu Châu ngày càng bị các chính phủ cũng như các tổ chức cánh hữu kiểm soát. Tại Thụy sĩ chẳng hạn, hồi đầu năm nay một cuộc trưng cầu dân ý do Liên đảng dân chủ cánh hữu vận động đã ngăn cấm không cho xây cất thêm các tháp chuông Hồi giáo.

Bản phúc trình cũng nhắc lại rằng tại Iraq, các cộng đồng tôn giáo thiểu số như Kitô giáo, Mande, Yezidi, Bahai đã từng là điểm nhắm của những cuộc bạo động, hãm hiếp hay bắt cóc.

Theo tổ chức "Minority Rights Group", trong thập niên vừa qua, trong khuôn khổ những biện pháp chống khủng bố, nhiều chính phủ cũng nhắm vào một tôn giáo đặc thù như Hồi giáo chẳng hạn.

Cũng trong chiều hướng này, kể từ năm 2001, nhiều quốc gia, nhứt là tại trung Á, đã đưa ra hay cải tổ luật về việc buộc các tôn giáo phải đăng ký.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page