Tòa thánh đề cao vai trò của người phụ nữ

trong phát triển kinh tế của gia đình và xã hội

 

Tòa thánh đề cao vai trò của người phụ nữ trong phát triển kinh tế của gia đình và xã hội.

Liên hiệp quốc [CNS 2/7/2010] - Tòa thánh đề cao vai trò của người phụ nữ trong sự phát triển kinh tế của gia đình và xã hội.

Trong bài phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng kinh tế và xã hội của Liên hiệp quốc hôm 1 tháng 7 năm 2010, Ðức cha Celestino Migliore, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc nói rằng phát huy vai trò kinh tế của người phụ nữ là chìa khóa thiết yếu cho sự phát triển kinh tế của các gia đình và xã hội.

Trong bài phát biểu, đại diện của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc tố cáo nạn bạo hành đối với người phụ nữ trong gia đình và nơi làm việc cũng như sự kỳ thị đối với họ trong lãnh vực nghề nghiệp.

Ðức cha Migliore kêu gọi cần phải truy tố ra trước pháp luật những người có hành động bạo hành đối với phụ nữ; phụ nữ cần phải được bảo đảm để hưởng những quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, nhứt là quyền được giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc đưa ra phát biểu trên đây trong phiên họp nhằm duyệt lại việc thực hiện các mục tiêu của Liên hiệp quốc liên quan đến sự bình đẳng và phát huy quyền của người phụ nữ.

Ðược biết: hội nghị thượng đỉnh thế giới về những mục tiêu do liên hiệp quốc đề ra hồi năm 2000 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 9 năm 2010. Một trong những mục tiêu hàng đầu mà Liên hiệp quốc đề ra là phải xóa đói giảm nghèo và nâng cao mức sống của người dân các nước nghèo nhứt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page