Một nạn nhân lạm dụng tình dục

kiện chính phủ Bỉ

 

Một nạn nhân lạm dụng tình dục kiện chính phủ Bỉ.

Bruxelles, Bỉ [AP 29/6/2010] - Một nạn nhân bị một linh mục lạm dụng tình dục đã làm đơn kiện chính phủ Bỉ vì đã tịch thu những lời tâm sự của ông với một Ủy ban của Giáo hội.

Tưởng cũng nên nhắc lại hôm 24 tháng 6 năm 2010, cảnh sát Bỉ đã bố ráp một số nơi trong Tổng giáo phận Malines - Bruxelles để tìm kiếm những tài liệu liên quan đến những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục. Ngoài trụ sở của Hội đồng Giám mục, nhà thờ chính tòa và nhà của Ðức hồng y Godfried Daneels, văn phòng của Ủy ban "xử lý mục vụ các vụ lạm dụng tình dục" của Giáo hội cũng bị lục soát. Cảnh sát đã tịch thu các tài liệu và hồ sơ trong văn phòng Ủy ban, trong đó có những lời "tâm sự" của chính các nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Hôm thứ Ba 29 tháng 6 năm 2010, ông Jan Hertogen, một nhà xã hội học 63 tuổi, đã nộp đơn kiện chính phủ Bỉ vì cuộc lục soát nói trên. Ông Hertogen nói rằng ông đã ký thác tâm sự của ông cho Ủy ban "xử lý mục vụ các vụ lạm dụng tình dục" với điều kiện là phải được giữ kín. Ông cho biết sẽ lên tiếng trước báo chí bởi vì câu chuyện kín của ông cũng như của 475 nạn nhân khác đã bị xâm phạm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page