Tòa thánh công bố Sắc lệnh thừa nhận

các phép lạ, sự tử đạo và các nhân đức anh hùng

của 1 Chân phước và 15 vị tôi tớ Chúa

 

Tòa thánh công bố Sắc lệnh thừa nhận các phép lạ, sự tử đạo và các nhân đức anh hùng của 1 Chân phước và 15 vị tôi tớ Chúa.

Vatican (SD 1-7-2010) - Sáng thứ Năm mùng 1 tháng 7 năm 2010 Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã tiếp kiến Ðức Tổng Giám Mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và ký nhận các sắc lệnh thừa nhận các phép phép lạ, sự tử đạo và các nhân đức anh hùng của Chân Phước Luigi Guanella và 15 vị Tôi Tớ Chúa khác.

5 phép lạ liên quan tới:

- Chân Phước Linh Mục Luigi Guanella, sáng lập dòng Tôi tớ bác ái và Hiệp hội Nữ tử Thánh Maria quan Phòng, sinh năm 1842 qua đời năm 1915; và 4 vị Tôi Tớ Chúa là Linh Mục Giustino Maria Russolillo, sáng lập dòng Các ơn gọi của Chúa, sinh năm 1891 qua đời năm 1955; Nữ tu Maria Serafina Thánh Tâm Chúa Giêsu, sáng lập Hiệp hội Nữ tu các Thiên Thần, sinh năm 1849 qua đời năm 1930; Nữ tu Alfonsa Clerici thuộc dòng các Nữ tu Máu Thánh cực trọng Monza, sinh năm 1860 qua đời năm 1930; Nữ tu Cecilia Eusepi, Dòng Ba Nữ Tử Mẹ Maria sinh năm 1910 qua đời năm 1928.

5 Sắc lệnh khác thừa nhận sự tử đạo của các linh mục tu sĩ nam nữ đa số bị giết trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha hay dưới thời đức quốc xã, trong đó có Ðức Cha Giovanni Scheffler, gốc Hungari, Giám Mục Satu Mare, sinh năm 1887 qua đời năm 1952.

Các Sắc lệnh còn lại thừa nhận các nhân đức anh hùng của một linh mục và 5 nữ tu khác đa số qua đời hồi tiền bán thế kỷ XX (SD 1-7-2010).

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page