Ðức thánh cha nói đến

vai trò của các nhà linh hướng

 

Ðức thánh cha nói đến vai trò của các nhà linh hướng.

Roma [CNA 30/6/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng các nhà linh hướng giúp tìm ra Ý Chúa cho chúng ta.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 30 tháng 6 năm 2010, nhân dịp ôn lại cuộc sống và gương sáng của thánh Giuseppe Cafasso, người Torino, Bắc Ý, Ðức thánh cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một vị linh hướng trong cuộc sống.

Trong bài huấn dụ, Ðức thánh cha nhắc lại việc kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của thánh Giuseppe Cafasso, một linh mục xuất thân từ thành phố Torino, bắc Ý, vào thế kỷ 19.

Ðức thánh cha nói rằng bí quyết nên thánh của vị thánh đã từng là giáo sư thần học luân lý và linh hướng này "thật đơn giản: đó là làm người của Chúa bằng cách làm những việc nhỏ hằng ngày có thể mang lại vinh quang lớn nhứt cho Chúa và vì phần rỗi các linh hồn".

Trong những người tìm đến nhờ vị thánh này hướng dẫn có thánh Don Bosco cũng người thành Torino. Ðức thánh cha nói rằng đấng sáng lập dòng Salesien đã bắt chước các nhân đức nhân bản và linh mục của thày mình, nhưng đồng thời vẫn giữ những thái độ riêng và ơn gọi đặc thù của mình. Theo Ðức thánh cha, đây là một dấu hiệu khôn ngoan của nhà linh hướng cũng như trí khôn của người được hướng dẫn.

Ðức thánh cha nói rằng thí dụ trên đây là một bài học quí giá cho tất cả những ai dấn thân vào việc giáo dục và huấn luyện giới trẻ. Thí dụ này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc linh hướng trong đời sống đạo.

Ðức thánh cha cũng đề cao hoạt động mục vụ của thánh Cafasso trong các nhà tù. Thánh nhân đã trải qua hàng giờ trong các nhà tù để nghe xưng tội. Ðây là một công tác tông đồ hữu ích giúp cho nhiều tù nhân gặp lại lòng nhân từ vô biên của Chúa. Chính vì vậy mà thánh nhân đã được đặt làm quan thầy của các nhà tù tại Ý. Sau này, đức Pio XII cũng đặt thánh nhân làm mẫu mực cho tất cả các linh mục nghe giải tội và làm linh hướng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page