Ðức Hồng Y Marc Ouellet

Tân Tổng trưởng Bộ Giám Mục

 

Ðức Hồng Y Marc Ouellet Tân Tổng trưởng Bộ Giám Mục.

Vatican (SD 30-6-2010) - Hôm 30 tháng 6 năm 2010 Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã chỉ định Ðức Hồng Y Marc Ouellet, Tổng Giám Mục Québec làm Tân Tổng Trưởng Bộ Giám Mục thay thế Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re xin từ chức vì tuổi tác.

Ðức Hồng Y Marc Ouellet năm nay 66 tuổi, thuộc dòng Saint Sulpice, là thành viên của các Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Giáo Dục Công Giáo và Giáo Sĩ, cũng như thành viên của các Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách về Văn Hóa, về Châu Mỹ Latinh, Ủy Ban các Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, Hội đồng các Hồng Y nghiên cứu các vấn đề tổ chức và kinh tế của Tòa Thánh và Hội Ðồng Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Cùng ngày 30 tháng 6 năm 2010 Ðức Thánh Cha đã chỉ định Ðức Tổng Giám Mục Salvatore Fisichella làm Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh thăng tiến việc rao truyền Tin Mừng mới, đồng thời chỉ định Linh Mục Ignacio Carrasco de Paula cho tới nay là Chưởng ấn Hội Ðồng Tòa Thánh Sự Sống làm Chủ tịch thay thế Ðức Tổng Giám Mục Fisichella.

Ngoài ra Ðức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, cho tới nay là Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh tổ chức Liên Hiệp Quốc, làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Ba Lan (SD 30-6-2010).

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page