Ðức thánh cha nói rằng

nguy hiểm lớn nhứt đối với Giáo hội

là sự ô nhiễm bên trong

 

Ðức thánh cha nói rằng nguy hiểm lớn nhứt đối với Giáo hội là sự "ô nhiễm bên trong".

Roma [CNA 29/6/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng nguy hiểm lớn nhứt đối với Giáo hội là sự "ô nhiễm bên trong".

Trong bài giảng thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phero và Phaolo hôm thứ Ba 29 tháng 6 năm 2010, Ðức thánh cha khẳng định rằng mối nguy hiểm lớn nhứt đối với Giáo hội không phải là sự bách hại từ bên ngoài, mà là "những thái độ tiêu cực" của thế giới có thể làm ô nhiễm và tác hại Giáo hội từ bên trong.

Trong thánh lễ, Ðức thánh cha đã trao giây "Pallium" cho 38 vị Tổng giám mục chính tòa.

Pallium là giây Stola trắng được dệt từ lông chiên đã được làm phép và trình lên đức thánh cha vào mỗi dịp lễ thánh Ane, trinh nữ tử đạo. Giây này biểu tỏ sự hiệp thông với giám mục Roma, cho nên chỉ được dành riêng cho đức giáo hoàng và các vị Tổng giám mục chính tòa.

Trong bài giảng thánh lễ, trước hết Ðức thánh cha suy tư về tự do của Giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng hai thánh tông đồ Phero và Phaolo đã chứng tỏ rằng Thiên Chúa gần gũi với các tôi tớ trung thành của Ngài và giải thoát họ khỏi mọi sự dữ, cũng như giải thoát Giáo hội khỏi mọi sức mạnh tiêu cực.

Giải thích về lời hứa của Chúa Kito trong Tin Mừng "các quyền lực hỏa ngục không thể thắng" được Giáo hội, đức thánh cha nói rằng lời này không chỉ báo trước những bách hại mà hai thánh Phero và Phaolo cũng như các chứng nhân của Tin Mừng phải trải qua. Với lời hứa này, Chúa cũng muốn che chở Giáo hội khỏi những đe dọa về mặt thiêng liêng.

Thật vậy, theo Ðức thánh cha, "nếu chúng ta nghĩ đến hai ngàn năm lịch sử của Giáo hội, chúng ta sẽ thấy rằng, như Chúa Giesu đã báo trước, các tín hữu Kitô sẽ không bao giờ thiếu thử thách. Có lúc và tại một số nơi, những thử thách ấy thật sự là những cuộc bách hại."

Tuy nhiên, theo Ðức thánh cha, thử thách và bách hại không phải là mối nguy hiểm lớn nhứt đối với Giáo hội. Chính những gì làm ô nhiễm đức tin Kitô và đời sống của các tín hữu cũng như các cộng đồng, khiến cho Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kito bị "xói mòn", làm hoen ố vẻ đẹp trên gương mặt Giáo hội cũng như làm cho suy yếu tính ngôn sứ và chứng tá: đó mới là điều làm cho Giáo hội đau khổ.

Chú giải các bài đọc trong thánh lễ, Ðức thánh cha giải thích rằng "thư thứ hai của thánh Phaolo gởi cho ông Timoteo nói đến những nguy hiểm trong thời cánh chung". Theo tác giả lá thư, những thái độ tiêu cực thuộc về thế gian và có thể tác hại cộng đồng Kitô bằng sự ích kỷ, tính tự phụ, lòng yêu chuộng tiền bạc. v.v...

Do đó, theo Ðức thánh cha, cần phải bảo đảm tự do đã được Chúa hứa cho Giáo hội. Ðây là tự do khỏi các giây ràng buộc vật chất khiến Giáo hội có thể đánh mất sự khả tín của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page