Ðức thánh cha tiếp kiến

một phái đoàn Chính thống

 

Ðức thánh cha tiếp kiến một phái đoàn Chính thống.

Roma [Zenit 28/6/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI tiếp kiến một phái đoàn Chính thống đến Roma tham dự lễ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo.

Nhân dịp này, Ðức thánh cha nhắc lại rằng vai trò của Giám mục Roma trong sự thông hiệp Giáo hội là trọng tâm của cuộc đối thoại giữa Công giáo và Chính thống.

Phái đoàn Chính thống gồm có Ðức cha Gennadios, Tổng giám mục Sassima, đồng thư ký của Ủy ban hổn hợp quốc tế về đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống, Ðức cha Bartholomaios, Tổng giám mục Arianzos, Tổng giám mục phụ tá đặc trách người Chính thống tại Ðức và phó tế Theodoros Meimaris.

Trong bài diễn văn chào mừng phái đoàn, Ðức thánh cha đã cám tạ Chúa vì các mối quan hệ đày tin tưởng, kính trọng và huynh đệ giữa hai Giáo hội. Ngài nói rằng đây là một lý do để hy vọng rằng cuộc đối thoại Chính thống và Công giáo sẽ tiến triển tốt đẹp.

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông sắp tới sẽ chú trọng rất nhiều đến sự hợp tác đại kết giữa các Kitô hữu trong vùng.

Ðức thánh cha cũng nhắc lại những khó khăn chung mà Chính thống lẫn Công giáo phải trải qua tại Trung Ðông. Ngài nói rằng đối thoại với các cộng đồng Do thái và Hồi giáo là điều cần thiết.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page