Các nhóm tranh đấu cho nhân quyền

quan ngại về tình trạng

bất khoan nhượng tại Indonesia

 

Các nhóm tranh đấu cho nhân quyền quan ngại về tình trạng bất khoan nhượng tại Indonesia.

London [Ucanews 25/6/2010] - Các tổ chức nhân quyền quan ngại về tình trạng bất khoan nhượng tại Indonesia.

Sau hai tuần lễ viếng thăm và theo dõi tại Indonesia, một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền có trụ sở tại London, Anh Quốc, đã lên tiếng báo động về những cuộc bạo động và thiếu tự do tôn giáo tại nước này.

Tổ chức tranh đấu cho nhân quyền nói trên có tên là "Liên đới Kitô thế giới". Một nhóm thuộc tổ chức đã gặp gỡ với các đại diện của Công giáo và Tin lành, cũng như các nhóm liên tôn và ngay cả xã hội dân sự hồi giáo tại nước này.

Nhóm này đã nghe Viện Dân chủ và Hòa bình có tên là "Setara" thuật lại trên 200 vụ vi phạm tự do tôn giáo hồi năm 2009, trong đó có ít nhứt 30 vụ tấn công vào các nhà thờ hay tài sản của các Giáo hội. Diễn Ðàn Thông tin liên lạc Kito tại Jakarta cho biết đã ghi nhận ít nhứt 20 vụ tấn công như thế trong năm 2009.

Cũng như các Giáo hội Kitô, giáo phái Hồi giáo có tên là "Ahmadiya" cũng chịu nhiều cuộc tấn công nghiêm trọng và kỳ thị trên toàn quốc, nhứt là kể từ khi chính phủ cấm không cho họ truyền đạo kể từ năm 2008.

Ông Stuart Windsor, giám đốc toàn quốc của tổ chức "Liên đới Kitô thế giới" nói rằng tổ chức của ông hoan nghênh truyền thống đa nguyên tôn giáo và tự do lâu đời của Indonesia. Tuy nhiên, ông nói rằng tổ chức của ông quan ngại sâu xa về tình trạng bất khoan nhượng và chủ nghĩa cực đoan đang lớn mạnh tại nước này.

"Liên Minh Kitô thế giới" yêu cầu chính phủ Indonesia hãy thiết lập một bầu khi thuận lợi hơn cho đa nguyên bằng cách xét lại hay bãi bỏ những luật kỳ thị cũng như tích cực bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số khỏi các cuộc tấn công.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page