Ðức thánh cha kêu gọi tôn trọng

tự do tôn giáo tại Trung Ðông

 

Ðức thánh cha kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo tại Trung Ðông.

Vatican [Asianews 25/6/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền tại Trung Ðông.

Ðức thánh cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên Phiên họp của "các cơ quan viện trợ các Giáo hội Ðông phương" gọi tắt là ROACO hôm 25 tháng 6 năm 2010.

Trong buổi tiếp kiến, Ðức thánh cha cũng nói rằng các gia đình và các cộng đồng có thể mang lại hòa bình và công lý cho Thánh Ðịa và Trung Ðông. Ngoài ra, ngài cũng kêu gọi các tín hữu Kitô trong vùng hãy ở lại quê hương của mình. Ðặc biệt Ðức thánh cha nhắn gởi với các nhà lãnh đạo quốc gia trong vùng hãy có những hành động cụ thể để chống lại mọi hình thức kỳ thị.

Ðức thánh cha cũng cám ơn các cơ quan viện trợ cho các Giáo hội tại Trung Ðông vì đã và đang giúp chuẩn bị Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page