Thêm một vị Giám mục Trung Quốc

được tấn phong với

sự phê chuẩn của Tòa thánh

 

Thêm một vị Giám mục Trung Quốc được tấn phong với sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Bắc Kinh [CWN, Asianews 24/6/2010] - Thêm một vị Giám mục Trung Quốc được tấn phong với sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Hôm thứ Năm 24 tháng 6 năm 2010, Ðức cha Joseph Han Yingjin đã được tấn phong Giám mục Giáo phận Shaanxi, Trung quốc. Ngài là vị Giám mục thứ tư được tấn phong trong năm 2010 với sự phê chuẩn của Tòa Thánh lẫn chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Khác với trước đây, lần này tất cả các vị Giám mục đồng tế trong thánh lễ truyền chức đều là những vị hiệp thông với Tòa thánh.

Vị Giám mục chủ phong là Ðức cha Joseph Zong Huaide, cựu Giám mục Shaanxi, năm nay đã 88 tuổi. Ngoài các Giám mục đồng tế còn có 85 linh mục và trên 500 giáo dân cũng như đại diện chính quyền và quan khách.

Ðức tân Giám mục năm nay 52 tuổi, sinh ra trong một gia đình Công giáo tại Shaanxi. Thập niên 80, ngài nhập chủng viện và thụ phong linh mục năm 1992.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức cha Han nói rằng ngài hy vọng đẩy mạnh các quan hệ với các linh mục và đặc biệt chăm sóc cho các linh mục già. Ngài cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc huấn luyện linh mục và giáo dân, nhứt là xuyên qua việc học hỏi Kinh Thánh.

Một trong những ưu tiên khác của đức tân Giám mục là hoạt động xã hội, mặc dù hiện nay Giáo phận thiếu phương tiện và kinh nghiệm trong lãnh vực này.

Giáo phận Shaanxi hiện có 35 linh mục, 100 nữ tu và khoảng 40 ngàn giáo dân.

Shaanxi là một trong những địa điểm truyền giáo cổ xưa nhứt tại Trung quốc. Các nhà thừa sai đã đến đây vào thế kỷ 17.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page