Do áp lực của Giáo hội

chính phủ Phi luật tân đình hoãn

chương trình giáo dục tính dục

trong các trường học

 

Do áp lực của Giáo hội, chính phủ Phi luật tân đình hoãn chương trình giáo dục tính dục trong các trường học.

Manila [CWN, Asianews 22/6/2010] - Do áp lực của các Ðức giám mục Phi luật tân, chính phủ nước này đình hoãn chương trình giáo dục tính dục trong trường học.

Hôm thứ Hai 21 tháng 6 năm 2010, bà Mona Valisno, bộ trưởng giáo dục Phi luật tân nói rằng chính phủ sẽ đình hoãn việc thí nghiệm chương trình giáo dục tính dục trong 80 trường tiểu học và 79 trường trung học cho đến lúc tham khảo ý kiến của Hội đồng Giám mục nước này.

Bộ trưởng giáo dục Phi luật tân giải thích rằng bộ sẵn sàng thay đổi nội dung của chương trình giáo dục tính dục cho phù hợp với các giá trị Kitô.

Bà Valisno cũng nói rằng việc đình hoãn chương trình giáo dục tính dục này không liên hệ gì đơn kiện của luật sư của Hội đồng Giám mục.

Luật sư Jo Aurea Imbong, đại diện cho 30 phụ huynh, đã yêu cầu Tòa án tại Quezon city ra lệnh tạm thời ngưng chương trình giáo dục tính dục. Luật sư này nói rằng chương trình giáo dục tính dục vi phạm quyền của các cha mẹ được giáo dục luân lý cho con em. Luật sư này cũng tố cáo rằng bộ giáo dục Phi luật tân đưa chương trình kế hoạch hóa gia đình, các phương pháp ngừa thai nhân tạo và việc kiểm soát dân số vào cả những môn như toán học, khoa học và Anh ngữ.

Luật sư Imbong khẳng định rằng đây là một hành động tấn công vào các giá trị luân lý và cổ võ cho sự lan chạ tình dục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page