Các Ðức giám mục Sudan kêu gọi

các chính trị gia không nên lèo lái

cuộc trưng cầu dân ý

về độc lập tại Miền Nam nước này

 

Các Ðức giám mục Sudan kêu gọi các chính trị gia không nên lèo lái cuộc trưng cầu dân ý về độc lập tại Miền Nam nước này.

Washington [CNS 18/6/2010] - Các Ðức giám mục Sudan kêu gọi các chính trị gia không nên lèo lái cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho Miền Nam nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 17 tháng 6 năm 2010, Ðức cha Rudolf Deng Majak, Giám mục Wau, chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan nói rằng không nên để cho các thế lực chính trị lèo lái cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho Miền Nam nước này.

Ðược biết cuộc trưng cầu dân ý này được dự trù diễn ra vào tháng Giêng năm 2011. Ðây là một phần trong hiệp ước hòa bình hồi năm 2005 nhằm chấm dứt cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc. Cuộc trưng cầu dân ý sẽ được Hoa kỳ và các nước khác giám sát.

Ðức cha Majak nói rằng vì quyền lợi của mọi người tại hai miền Nam Bắc, hiệp ước cần phải được thi hành một cách hợp lý. Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan cho rằng nhiều người hai miền vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của hiệp ước và các lực lượng chính trị đang tìm cách lèo lái cuộc trưng cầu dân ý.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page