Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales

công bố tài liệu thông tin và hướng dẫn

dư luận về chuyến viếng thăm

của Ðức thánh cha

 

Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales công bố tài liệu thông tin và hướng dẫn dư luận về chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha.

London [Daily Telegraph 16/6/2010] - Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales công bố tài liệu hướng dẫn dư luận về chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Benedicto XVI vào tháng 9 năm 2010.

Tập tài liệu giải thích tầm quan trọng và mục đích của chuyến viếng thăm cũng như những đóng góp của Giáo hội cho xã hội.

Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales nói rằng chuyến viếng thăm 4 ngày của Ðức thánh cha vào tháng 9 năm 2010 là một biến cố rất quan trọng đối với xứ sở, nhứt là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales nói rằng mọi người mà ngài có dịp tiếp xúc đều nhìn nhận rằng Anh Quốc đang ở vào một giai đoạn khó khăn sẽ kéo dài, do đó cần phải có sức mạnh nội tâm và sự trợ giúp của tôn giáo để mang lại cho xã hội sự ổn định và lòng quảng đại.

Theo Ðức cha Nichols, dân chúng nhìn nhận tầm quan trọng của sứ điệp mà Ðức giáo hoàng sẽ nhắn gởi. Ðức thánh cha sẽ nói rằng niềm tin không phải là một vấn đề mà là một món quà cần được đón nhận.

Ðức thánh cha Benedicto XVI đã được nữ hoàng Anh mời viếng thăm nước này. Ðây là chuyến viếng thăm Anh quốc đầu tiên của một vị Giáo hoàng kể từ thời Cải Cách Tin Lành.

Khoảng 3 trăm ngàn ấn bản của tài liệu hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales về chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha đã được phân phát cho các ký giả, nhân viên chính phủ, các hội đồng thành phố cũng như các giáo xứ.

Tài liệu nhận định rằng không dễ trình bày sự phong phú của tư tưởng Công giáo và đạo Công giáo có thể dễ dàng bị đồng hóa với một số trào lưu bảo thủ. Chính vì vậy mà Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales thấy cần phải cho phổ biến tài liệu này.

Tài liệu giải thích mối quan hệ giữa Tòa Thánh và vương quốc Anh với những hệ quả "đau thương" sau khi quốc vương Henry VIII đoạn tuyệt với Tòa Thánh.

Ngoài những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ, tài liệu cũng giải thích ý nghĩa của việc tôn phong Chân phước cho đức cố Hồng y Newman trong dịp viếng thăm của Ðức thánh cha.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page