Tòa thánh sẽ cho công bố

những đường hướng chỉ đạo

về vấn đề tỵ nạn

 

Tòa thánh sẽ cho công bố những đường hướng chỉ đạo về vấn đề tỵ nạn.

Vatican [AFP 14/6/2010] - Tòa thánh sẽ cho công bố những đường hướng chỉ đạo về vấn đề tỵ nạn.

Hôm thứ Hai 14 tháng 6 năm 2010, Ðức cha Agostino Marchetto, thư ký Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn cho biết: từ đây cho đến cuối năm 2010, Tòa thánh sẽ cho công bố những đường hướng chỉ đạo về vấn đề người di dân và tỵ nạn.

Ðức cha Marchetto nói với hãng thông tấn Sir của Hội đồng Giám mục Ý rằng Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn đã phải bỏ ra tám năm để soạn thảo văn kiện có tựa đề "Người tỵ nạn, một thách đố cho tình liên đới". Tài liệu là một quảng diễn về những đường hướng chỉ đạo đã được cho công bố năm 1992.

Ðức thánh cha Benedicto XVI rất quan tâm đến vấn đề tỵ nạn. Trong chuyến bay từ Roma đến Malta hôm 17 tháng Tư năm 2010, ngài nói rằng "di dân là một thách đố lớn của thời đại mà tất cả chúng ta cần phải đáp ứng".

Cuối tháng 5 năm 2010, ngài cũng đã yêu cầu đón tiếp và giúp người di dân hội nhập. Theo Ðức thánh cha, một trong những quyền cơ bản của con người là được đoàn tụ gia đình, tầm trú và tỵ nạn. Ngài kêu gọi các quốc gia hãy đưa ra những luật lệ và thủ tục hành chánh cổ võ cho sự trao đổi hổ tương.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page