Các Ðức giám mục Phi luật tân

ủng hộ chương trình bài trừ

tham nhũng của tân tổng thống

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân ủng hộ chương trình bài trừ tham nhũng của tân tổng thống.

Manila [CNS 10/6/2010] - Các Ðức giám mục Phi luật tân ủng hộ chương trình bài trừ tham nhũng của tân tổng thống.

Hôm 9 tháng 6 năm 2010, Quốc hội Phi luật tân đã công bố ông Benigno Aquino là tổng thống thứ 15 của nước này.

Các Ðức giám mục Phi luật tân nói rằng các ngài sẽ ủng hộ chiến dịch chống tham nhũng của tân tổng thống, nhưng yêu cầu ông phải giữ lời hứa.

Ðức cha Nereo Odchimar, Giám mục Tandag, chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân nói: "Chúng tôi sẽ hợp tác với những lý tưởng của ông", nhưng không từ bỏ những xác tín của chúng tôi, nhứt là trong những gì có liên quan đến đức tin và luân lý.

Ðức cha Angel Lagdameo, Tổng giám mục Jaro, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục, cũng bày tỏ hy vọng rằng tân chính phủ sẽ trung thành với những lời hứa của mình, nhứt là trong cuộc chiến bài trừ tham nhũng và xóa đói giảm nghèo.

Trong chiến dịch bầu cử, ông Aquino, 50 tuổi, con trai của cố tổng thống Aquino, đã cam kết cải thiện tình trạng nhân quyền và bài trừ tệ nạn tham nhũng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page