Ðức thánh cha nói rằng

tình yêu Chúa biến đổi

bạo động và bất công thành yêu thương

 

Ðức thánh cha nói rằng tình yêu Chúa biến đổi bạo động và bất công thành yêu thương.

Roma [Zenit 3/6/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng tình yêu Chúa biển đổi bạo động và bất công thành yêu thương.

Trong thánh lễ cử hành tại vương cung thánh đường thánh Gioan Laterano chiều thứ Năm mùng 3 tháng 6 năm 2010, nhân dịp Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Ðức thánh cha đã suy tư về chức linh mục của Chúa Giêsu. Ngài giải thích về mối liên hệ giữa chức linh mục và bí tích Thánh Thể như sau: "Chức linh mục của Tân Ước liên kết một cách chặt chẽ với Thánh Thể. Chính vì thế mà hôm nay, lễ trọng thể Mình Máu Thánh Chúa Kitô và gần cuối năm Linh mục, chúng ta được mời gọi suy gẫm về mối liên kết giữa Thánh Thể và chức linh mục của Chúa Kitô".

Ðức thánh cha nhấn mạnh đến niềm vui của Lễ này: "Ðây là niềm vui của cộng đồng, niềm vui của toàn thể Giáo hội, vì khi chiêm ngắm và thờ lạy Thánh Thể, Giáo hội nhận ra nơi bí tích này sự hiện diện thực hữu và thường hằng của Chúa Giêsu, vị thượng tế hằng hữu".

Trong bài giảng, Ðức thánh cha cũng nhắc lại ý nghĩa của sự hiệp thông của các môn đệ với Chúa Giêsu: trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã biến bánh và rượu thành Thịt Máu Ngài, để các môn đệ có thể nuôi sống bằng chính Ngài và hiệp thông sâu xa với Ngài.

Ðức thánh cha cũng nhấn mạnh rằng trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã thực hiện trước hy tế của Ngài. Ðây không phải là một hy tế được thực hiện theo nghi thức, mà là hy tế của chính bản thân ngài.

Kết thúc bài giảng, Ðức thánh cha nói đến liên hệ giữa chức linh mục của Chúa Kitô và Thánh Thể khi nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần. Ðức thánh cha nói: "Chúa Kitô là linh mục một cách thực sự và hữu hiệu là bởi vì Ngài được tràn đày Chúa Thánh Thần, tràn đầy tình yêu sung mãn của Thiên Chúa ngay trong chính đêm Ngài bị trao nộp. Chính sức mạnh thần linh này biển đổi hận thù và bất công thành hành động yêu thương và công bình".

Theo Ðức thánh cha, chức linh mục của giáo dân và của các linh mục góp phần biến đổi thế giới. Ðây chính là hoạt động của Chúa Kitô Linh mục mà Giáo hội đã thừa hưởng và kéo dài trong suốt lịch sử của mình dưới hình thức của chức linh mục chung của giáo dân và chức linh mục thừa tác của các linh mục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page