Ðức Thánh Cha chủ sự

lễ kính Mình Máu Thánh Chúa

 

Ðức Thánh Cha chủ sự lễ kính Mình Máu Thánh Chúa.

Roma (SD 3-6-2010) - Lúc 7 giờ 20 chiều 3 tháng 6 năm 2010, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã chủ sự thánh lễ tại Ðền thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma.

Lẽ ra thánh lễ được cử hành tại thềm Ðền thờ như mọi năm, nhưng vì trời mưa, nên buổi lễ được chuyển vào bên trong thánh đường va buổi rước kiệu Mình Thánh Chúa sau đó bị hủy bỏ.

Tham dự thánh lễ, có đông đảo các Hồng Y và Giám Mục, cùng với các vị Giám Chức, Linh Mục và hàng ngàn tín hữu. Nhiều người phải dự lễ từ bên ngoài vì thánh đường không đủ chỗ.

Trong bài giảng, nhân dịp sắp kết thúc Năm Linh Mục, Ðức Thánh Cha đặc biệt trình bày những suy tư về quan hệ giữa Thánh Thể và chức linh mục của Chúa Kitô dựa trên các bài đọc của ngày lễ, từ sách Sáng thế (14m18-20), đến thư I gửi tín hữu Corinto (11,23-26) và sau cùng là Phúc âm theo thánh Luca thuật lại phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều. Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu không phải là linh mục theo Luật cũ, theo truyền thống Do thái giáo, nhưng ngài trở thành linh mục trong cuộc vượt qua: khổ nạn, chịu chết và sống lại. Ngài đã hiến dâng bản thân làm hy lễ đền tội và Chúa Cha, khi nâng Ngài lên trên mọi loài thụ tạo, đã đặt Ngài làm Ðấng Trung Gian phổ quát của ơn cứu độ.

"Chức linh mục của Chúa Kitô bao hàm đau khổ. Chúa Giêsu đã thực sự chịu đau khổ và Ngài làm như thế vì chúng ta. Ngài là Chúa Con và không cần phải học vâng lời Thiên Chúa, nhưng chúng ta thì phải học và luôn luôn cần học vâng lời. vì thế, Chúa Con đã nhận lấy nhân tính chúng ta và vì chúng ta, Ngài đã để cho mình được "giáo dục" trong cái lò đau khổ, để cho mình được đau khổ biến đổi, như hạt lúa miến phải chết đi trong lòng đất để mang lại bông hạt".

Ðức Thánh Cha cũng nói rằng: "Chúa Kitô là linh mục đích thực và hiệu năng vì Ngài đầy sức mạnh của Chúa Thánh Linh, tràn đầy mọi sự sung mãn của tình yêu Thiên Chúa, và điều đó diễn ra chính trong đêm Ngài bị giao nộp, trong giờ của tăm tối (Lc 22,53). Chính sức mạnh thần linh ấy đã biến đổi bạo lực tột đỉnh và bất công tột cùng thành một cử chỉ yêu thương và công lý tột độ. Ðó chính là hoạt động của chức Linh mục của Chúa Kitô mà Giáo Hội thừa hưởng và kéo dài trong lịch sử, dưới hai hình thức: chức linh mục chung của tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa và chức linh mục của những người được truyền chức, để biến đổi thế giới bằng tình yêu của Thiên Chúa. Tất cả, các linh mục và giáo hữu, chúng ta đều nuôi dưỡng mình bằng cùng Thánh Thể, tất cả chúng ta quì phủ phục thờ lạy Thánh Thể, vì trong đó, có Thầy và Chúa của chúng ta hiện diện, có Thân Mình đích thực của Chúa Giêsu hiện diện, Ngài là Tế Vật và Tư Tế, là phần rỗi của thế giới". (SD 3-6-2010)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page