Giáo hội Copte Ai cập bác bỏ

phán quyết của tòa án liên quan đến

việc tái hôn của những người ly dị

 

Giáo hội Copte Ai cập bác bỏ phán quyết của tòa án liên quan đến việc tái hôn của những người ly dị.

Cairo, Ai cập [AFP 31/5/2010] - Giáo hội Copte Ai cập bác bỏ phán quyết của một tòa án yêu cầu Giáo hội phải cử hành hôn phối cho những người đã ly dị.

Hôm thứ Hai 31 tháng 5 năm 2010, các kênh truyền hình tư nhân tại Ai cập cho phổ biến tuyên ngôn của Ðức thượng phụ Chenouda III liên quan đến việc tái hôn của những người ly dị. Nhà lãnh đạo Giáo hội Copte tại Ai cập thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của một tòa án đòi hỏi Giáo hội phải cho phép các tín hữu ly dị được tái hôn.

Trong một cuộc gặp gỡ với các tín hữu tại Alexandria, miền Bắc Ai Cập, Ðức thượng phụ Chenouda III tuyên bố: "Ngoài giáo huấn của Tin Mừng, không ai có thể cưỡng bách chúng tôi làm bất cứ điều gì. Phán quyết của tòa án là một phán quyết dân sự. Mà hôn phối là một khế ước tôn giáo đòi hỏi phải tôn trọng luật tôn giáo".

Nhà lãnh đạo Giáo hội Copte tại Ai cập nói rằng không một thừa tác viên Copte nào được phép chứng hôn cho một tín hữu nếu không có phép của Giáo hội.

Ðức thượng phụ khẳng định rằng công quyền không nên can thiệp vào chuyện tôn giáo. Ngài nhắc lại rằng Hồi giáo nhìn nhận quyền của những người ngoài Hồi giáo được áp dụng giáo huấn của tôn giáo họ.

Ðức thượng phụ đã đưa ra những lời tuyên bố trên đây sau khi Tòa Án hành chánh tối cao của Ai cập yêu cầu Giáo hội Copte phải cho phép cử hành hôn phối cho các tín hữu đã ly dị.

Tòa đã đưa ra yêu cầu trên đây sau khi một tín hữu đã ly dị đệ đơn kiện Ðức thượng phụ vì từ chối không cho ông được tái hôn.

Tại Ai cập hôn phối dân sự chỉ được nhà nước nhìn nhận nếu được cử hành theo tôn giáo.

Ða số dân chúng Ai cập theo Hồi giáo. Chỉ có khoảng 10 phần trăm theo Kitô giáo thuộc nghi lễ Copte.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page