Tòa Thánh thông báo việc

thanh tra tông tòa tại Ai Len

 

Tòa Thánh thông báo việc thanh tra tông tòa tại Ai Len.

Vatican (SD 31-5-2010) - Hôm 31 tháng 5 năm 2010, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, Ðức Thánh Cha cho tiến hành việc thanh tra tông tòa một số giáo phận, chủng viện và dòng tu tại Ai Len, bắt đầu từ mùa thu năm 2010.

Việc thanh tra này đã được báo trước trong thư gửi Giáo Hội Công Giáo tại Ai Len hồi tháng 3 năm 2010, "với mục đích giúp đỡ các Giám Mục, giáo sĩ, tu sĩ và tín hữu đương đầu một cách thích hợp với tình trạng do những vụ giáo sĩ và tu sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên gây ra, đồng thời góp phần canh tân tinh thần và luân lý đã được Giáo Hội tại Ai Len quyết liệt khởi sự".

"Các vị thanh tra tông tòa sẽ tìm cách đào sâu những vấn đề liên hệ tới việc xử lý những vụ lạm dụng và sự trợ giúp cần thiết dành cho các nạn nhân, kiểm chứng hiệu năng và khả thả cải tiến những phương thức hiện hành nhắm phòng ngừa các vụ lạm dụng..

Cuộc thanh tra sẽ diễn ra tại 4 tổng giáo phận Armagh, Dublin, Cashel và Emly, Tuam, rồi sẽ được nới rộng tới một vài giáo phận khác.

Phòng báo chí Tòa Thánh cũng liệt kê danh tánh của 4 vị thanh tra từ Anh quốc, Mỹ và Canada, đứng đầu là Ðức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, nguyên Tổng Giám Mục Westminster, Anh quốc, cho giáo phận Armagh, Ðức Hồng Y Sean Patrick O'Malley, Tổng Giám Mục Boston Hoa Kỳ, cho giáo phận Dublin, Ðức Cha Thomas C. Collins, Tổng Giám Mục Toronto Canada, cho giáo phận Cashel và Emly, sau cùng là Ðức Tổng Giám Mục Terrence Thomas Prendergast, của Ottawa Canada, cho giáo phận Tuam.

Thông cáo cho biết Bộ giáo dục Công giáo sẽ phối hợp việc viếng thăm các chủng viện tại Ai Len và Giáo Hoàng Học Viện Ai Len ở Roma. Việc viếng thăm này cũng để ý tới vấn đề đào tạo linh mục và vị thanh tra là Ðức Cha Timothy Dolan, Tổng Giám Mục New York, Hoa Kỳ.

Bộ các dòng tu sẽ phối hợp việc viếng thăm các dòng tu Ai Len, qua hai giai đoạn. Trước tiên là cuộc điều tra qua một bản câu hỏi được gửi tới tất cả các Bề trên dòng tu hiện diện tại Ai Len, để biết thực trạng và các dự án liên quan tới việc tuân giữ và cải tiến các qui luật chống lạm dụng. Giai đoạn thứ hai là việc thăm các nhà dòng. 2 Linh Mục sẽ viếng thăm các dòng nam đứng đầu là cha Joseph Tobin, người Mỹ, nguyên Bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế; 2 nữ tu sẽ viếng thăm các dòng nữ, đứng đầu là nữ tu Sharon Holland IHM, người Mỹ, nguyên là chánh văn phòng tại Bộ các dòng tu.

Thông cáo kết luận rằng Ðức Thánh Cha mời gọi tất cả các phần tử của cộng đoàn Công giáo Ai Len nâng đỡ công trình trợ giúp này bằng lời cầu nguyện (SD 31-5-2010).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page