Ðức Thánh Cha tố giác

xu hướng duy địa phương và chia rẽ

 

Ðức Thánh Cha tố giác xu hướng duy địa phương và chia rẽ.

Vatican (SD 28-5-2010) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 tố giác xu hướng duy địa phương và hiện tượng vẫn còn những bức tường chia cách giữa các dân tộc. Ngài kêu gọi làm sao để các hiệp định quốc tế điều hành việc đi lại của dân chúng phải luôn nhắm bảo vệ các nhân quyền căn bản và bài trừ nạn kỳ thị, nạn bài người nước ngoài và tinh thần bất bao dung.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 28 tháng 5 năm 2010 dành cho 70 thành viên, cố vấn và chuyên gia tham dự khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động vừa kết thúc hôm qua tại Roma, với chủ đề "Mục vụ người lưu động ngày nay trong bối cảnh đồng trách nhiệm giữa các quốc gia và các tổ chức quốc tế".

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh Cha khẳng định rằng: "Ðiều đáng tiếc là chúng ta đang chứng kiến sự trổi lên của những xu hướng cục bộ duy đị phương tại một số miền trên thế giới; ngoài ra cũng có hiện tượng không muốn đảm nhận trách nhiệm chung. Thêm vào đó, nhiều người vẫn tiếp tục mong ước phá đổ những bức tường chia cách, để kiến tạo sự đồng thuận rộng rãi, kể cả qua những qui định luật pháp và các thủ tục hành chánh tạo điều kiện dễ dàng cho sự hội nhập, trao đổi với nhau và làm cho nhau được phong phú".

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng "Tương lai của các xã hội chúng ta dựa trên cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc, trên sự đối thoại giữa các nền văn hóa trong niềm tôn trọng căn tính và những khác biệt hợp pháp. Trong khung cảnh ấy, gia đình có một vai trò cơ bản, vì thế, Giáo Hội qua việc rao giảng Tin Mừng của Chúa Kitô trong mỗi lãnh vực của cuộc sống, chu toàn sứ mạng của mình, không những để mưu ích cho cá nhân người di dân, nhưng còn cho gia đình họ, vốn là nơi chốn và nguồn mạch nền văn hóa sự sống và là yếu tố giúp hội nhập các giá trị".

Những lời của Ðức Thánh Cha trên đây được dư luận để ý trong bối cảnh hội nghị các vị Bộ trưởng nội vụ của 6 nước: Pháp, Ðức, Tây Ban Nha, Italia, Anh quốc và Hoa Kỳ, đang nhóm tại thành phố Varese, Bắc Italia, trong đó cũng bàn tới vấn đề những người di dân và nội an (SD 28-5-2010).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page