Tòa Thánh nói rằng không thể

đồng hóa Giáo hội với bất cứ

đảng phái chính trị nào

 

Tòa Thánh nói rằng không thể đồng hóa Giáo hội với bất cứ đảng phái chính trị nào.

Roma [CNA 24/5/2010] - Tòa thánh nói rằng không thể đồng hóa Giáo hội với bất cứ đảng phái chính trị nào.

Trong bài diễn văn chào mừng Ðức thánh cha Benedicto XVI tại Phiên khoáng đại lần thứ 24 của Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, Ðức hồng y Stanislaw Rylko, chủ tịch của hội đồng, nói rằng "Giáo hội không tự đồng hóa với bất cứ đảng phái hay hệ thống chính trị nào", nhưng Giáo hội đánh giá cao hoạt động của những người hiến thân phục vụ công ích.

Ðức hồng y Rylko nói rằng Giáo hội xem sự dấn thân của người giáo dân trong chính trị là một ơn gọi cao quý và là một thể hiện cao cả của đức ái.

Theo Ðức hồng y Rylko, người tín hữu Kitô dấn thân hoạt động trong đời sống công cộng cần được huấn luyện đầy đủ để có thể làm chứng cho đức tin.

Giải thích về việc Ðức thánh cha kêu gọi cần phải có một thế hệ mới các chính trị gia Công giáo, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân nói rằng ngày nay chính trị cần phải lấy lại "linh hồn" của nó, nghĩa là khôi phục ý nghĩa của phục vụ công ích, xây dựng những giá trị vững chắc, thăng tiến một ý niệm về "thế tục" thật sự cởi mở chứ không phải thù nghịch với Thiên Chúa hay sợ Ngài đi vào đời sống công cộng.

Một cách cụ thể, theo Ðức hồng y Rylko, nhiệm vụ của chính trị là bảo vệ nhân vị con người, phẩm giá, ơn gọi siêu việt và những quyền bất khả xâm phạm của con người vốn cấm rễ sâu trong luật tự nhiên và như vậy không thể nhân nhượng được.

Kết thúc bài diễn văn, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân loan báo rằng Ðại Hội Giáo dân công giáo Á Châu sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến 5 tháng 9 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page