Trên 215 triệu trẻ em

bị cưỡng bách lao động

 

Trên 215 triệu trẻ em bị cưỡng bách lao động.

Roma [Zenit 18/5/2010] - Hiện trên thế giới vẫn còn nhiều trẻ em bị cưỡng bách lao động.

Trích dẫn bản phúc trình mới đây của Văn Phòng Lao Ðộng Quốc Tế, báo Người Quan Sát Roma viết rằng hiện trên thế giới vẫn còn trên 215 triệu trẻ em bị buộc phải lao động, nhứt là trong lãnh vực nông nghiệp; các em phải lao động cho gia đình hay người khác mà không được trả lương.

Trong số 215 triệu trẻ em bị cưỡng bách lao động, có hơn một nửa phải làm những công việc mà Văn Phòng Lao Ðộng Quốc Tế gọi là nguy hiểm. Ngoài ra, còn có những hình thức nô lệ mới như phải mãi dâm để trả nợ, phải làm việc trong hầm mỏ hay trong những điều kiện sinh thái không thể chấp nhận được.

Giữa năm 2004 và 2008, con số trẻ em bị cưỡng bách lao động từ 222 triệu giảm xuống còn 215 triệu.

Theo phúc trình của Văn Phòng Lao động quốc tế, tỷ lệ trẻ em bị cưởng bách lao động cao nhứt là tại Vùng Hạ Sahara Phi Châu. Tại đây, trẻ em thường phải lao động trong những điều kiện rất nguy hiểm.

Nhưng xét theo con số tuyệt đối, Á Châu là nơi có đông trẻ em bị cưỡng bách lao động nhứt.

Văn Phòng Lao Ðộng Quốc tế báo động rằng sự suy thoái kinh tế dễ bị nại đến để dung thứ tình trạng trẻ em bị cưỡng bách lao động.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page