Các Ðức giám mục Cameroun

lên án những thực hành vô nhân đạo

 

Các Ðức giám mục Cameroun lên án những thực hành vô nhân đạo.

Cameroun [Zenit 18/5/2010] - Các Ðức giám mục Cameroun lên án những thực hành tôn giáo vô nhân đạo.

Nhân dịp lễ Thăng Thiên 16 tháng 5 năm 2010, các vị chủ chăn Giáo hội tại Cameroun lên tiếng tố cáo những nghi thức tôn giáo vô nhân đạo được thực hành tại một số vùng trong đất nước. Các vị đặc biệt nói đến việc cắt âm vật của người phụ nữ.

Nhân danh các Ðức giám mục trong giáo tỉnh miền Bắc, Ðức cha Joseph Djida, Giám mục Ngaoundere, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Cameroun, đã chống lại một số thực hành ăn sâu trong các thói tục của vùng này.

Ðược báo chí địa phương trích dẫn, các Ðức giám mục Cameroun tuyên bố như sau: "Giáo hội chống lại một số nghi thức khai tâm tôn giáo vừa vô nhân đạo vừa đi ngược lại chương trình của Thiên Chúa". Các Ðức giám mục Cameroun khẳng định rằng các ngài không chống lại truyền thống, nhưng không thể chấp nhận bất cứ hành động vô nhân đạo nào.

Trong nhiều hủ tục bị lên án, các Ðức giám mục Cameroun đặc biệt nói đến việc cắt âm vật của phụ nữ, việc tảo hôn, nạn đa thê và nhiều nghi thức khác được thực hành đối với các thiếu niên nam để biến họ thành những người đàn ông thực sự.

Theo các vị chủ chăn Giáo hội tại Cameroun, lễ Chúa Giêsu lên trời là một lời mời gọi con người hãy nhìn lên Chúa như mẫu gương, nghĩa là hãy sông hài hòa với người đồng loại và yêu thương mọi người mà không màng đến những khác biệt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page