Ðức Gioan Phaolô II

không bao giờ dùng thuốc giảm đau

 

Ðức Gioan Phaolô II không bao giờ dùng thuốc giảm đau.

Roma [CNA 18/5/2010] - Ðức Gioan Phaolô II không bao giờ chấp nhận dùng thuốc giảm đau.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan Sát Roma, bác sĩ riêng của Ðức Gioan Phaolô II là ông Renato Buzzonetti, kể lại mối quan hệ và những kinh nghiệm ông đã trải qua với vị Giáo hoàng này từ năm 1978 cho đến khi ngài qua đời hồi năm 2005. Bác sĩ Buzzonetti đặc biệt ghi lại những chi tiết của cuộc mưu sát đức Gioan Phaolô II tại quảng trường thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 năm 1981, thái độ cương quyết chịu đau khổ của ngài cũng như những giây phút cuối đời của ngài.

Theo bác sĩ riêng của đức Gioan Phaolô II, mặc dù phải chịu nhiều đớn đau vì đủ thứ bệnh tật, vị Giáo hoàng này không hề xin được dùng thuốc giảm đau, ngay cả trong những ngày tháng cuối cùng.

Bác sĩ Buzzoletti nói rằng là một bác sĩ Công giáo, ông nhìn người đang hấp hối như hình ảnh của Chúa Kitô. Ông nói: "Mỗi người đều chịu thương tích, đều mang mão gai trên đầu, đều thốt ra những lời cuối và phó thác trong bàn tay của một ai đó sẽ lập lại những cử chỉ của Mẹ Maria, của những người phụ nữ đạo đức, của ông Giuse Arimathia".

Theo ông, đức Gioan Phaolô II là người đã muốn trút bỏ mọi sự để gặp gỡ Chúa và trao lại chìa khóa nước trời.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page