Trích lược tiểu sử

đức tân Giám Mục Giáo phận Vinh

Phaolô Nguyễn Thái Hợp

 

Trích lược tiểu sử đức tân Giám Mục Giáo phận Vinh, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP.


Ðức tân Giám Mục Giáo phận Vinh, Phaolô Nguyễn Thái Hợp


Vinh, Việt Nam (13/05/2010) - Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP, sinh ngày 01-02-1945 tại Giáo xứ Làng Anh (Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An).

Ngày 15-8-1964: vào Tập viện Dòng Ða Minh tại Vũng Tàu.

Từ 1965 - 1972: Học triết học và thần học tại Học viện Ða Minh Vũng Tàu và Thủ Ðức.

Từ 1968 - 1971: Học tại Ðại học Văn khoa Sài Gòn. Tốt nghiệp Cử nhân Triết học Ðông Phương.

Ngày 8-8-1972: Thụ phong Linh mục tại Sài Gòn

Từ 1972-1978: Tiếp tục theo học tại Ðại học Fribourg (Thụy Sĩ) và tốt nghiệp Tiến sĩ Triết học Tây phương.

Từ 1978-1979: Học chính trị kinh doanh tại Ðại học Genève, Thụy sĩ.

Từ 1981-1986: Giáo sư tại Phân khoa Thần học Lima, Péru.

Từ 1984-1991: Giáo sư và Giám đốc Học vụ của Học Viện Thần học Gioan XXIII, Lima, Péru.

Từ 1989-1994: Trung tâm nghiên cứu Bartolomé de Las Casas, Lima, Péru.

Năm 1994: Tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học Luân lý tại Phân khoa Thần học Ðức Mẹ Lên Trời, São Paulo, Brazil.

Từ 1996-2004: Giáo sư tại Phân khoa Xã hội thuộc Ðại Học Giáo Hoàng Thánh Tôma Aquinô, Roma.

Từ 2004-2007: Giám Ðốc Học vụ của Tỉnh Dòng Ða Minh Việt Nam.

Từ 2004: Thành viên của Ủy ban Giáo lý Ðức tin thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

Từ 2006: Thành viên của Ủy ban Từ vựng Công giáo.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình. Câu Lạc Bộ được thành lập để gặp gỡ, trao đổi, thảo luận và học hỏi của những người Công giáo dấn thân phục vụ Giáo Hội và xã hội Việt Nam hôm nay theo tinh thần Phúc Âm.

Ðược bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Vinh ngày 13 tháng 5 năm 2010.

 

Ban truyền thông Giáo Phận Vinh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page