Thánh Lễ Tạ Ơn Và Chào Ðón

Ðức Tổng Giám Mục Phó

Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

 

Thánh Lễ Tạ Ơn Và Chào Ðón Ðức Tổng Giám Mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.


Thánh Lễ Tạ Ơn Và Chào Ðón Ðức Tổng Giám Mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.


Hà Nội, Việt Nam (7/05/2010) - Ngày 07 tháng 05 năm 2010, Tổng Giáo Phận Hà Nội long trọng cử hành thánh lễ Tạ Ơn và chào đón Ðức Tân Tổng Giám Mục Phó Phêrô tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Ðức Tổng Giám Mục Giuse đã chủ sự thánh lễ với sự tham dự của các Ðức Giám mục thuộc giáo tỉnh Hà nội, linh mục đoàn Tổng Giáo Phận Hà Nội, các linh mục đại diện Giáo phận Ðà Lạt, một số linh mục từ các Giáo phận trong giáo tỉnh cùng đông đảo nam nữ tu sỹ, chủng sinh và anh chị em giáo dân.

9h30 đoàn đồng tế tiến vào cung thánh. Trước khi vào Thánh lễ, cha chánh văn phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà nội đã đọc Sắc chỉ bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Phó Hà Nội của Ðức Thánh Cha Bênêđíctô XVI và Nghị định bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Phó Hà nội của Thánh Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc. Tiếp đó, Ðức Tổng Giám Mục Giuse đã ngỏ lời với cộng đoàn và giới thiệu Ðức Tổng Giám Mục Phó Phêrô với cộng đoàn.

Thánh lễ đã diễn tiến trong sự trang nghiêm của bầu không khí phụng vụ. Ðức Tân Tổng Giám Mục Phó đã chia sẻ Tin Mừng trong Thánh lễ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Ðức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã thay mặt Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam ngỏ lời chúc mừng Ðức Tân Tổng Giám Mục Phó Phêrô.

Cha Giuse Nguyễn Khắc Quế, Quản hạt Thanh Oai, thay mặt toàn thể cộng đoàn dân Chúa Tổng Giáo Phận Hà Nội ngỏ lời chúc mừng Ðức Tân Tổng Giám Mục Phó.

Ðáp lại, Ðức Tân Tổng Giám Mục Phó Phêrô đã ngỏ lời với toàn thể cộng đoàn.

 

Tổng Giáo Phận Hà Nội

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page