Người cộng tác viên của cha Matteo Ricci

cũng hy vọng được tôn phong Chân phước

 

Người cộng tác viên của cha Matteo Ricci cũng hy vọng được tôn phong Chân phước.

Thượng hải [Ucanews 10/5/2010] - Người Công giáo Trung Quốc hy vọng rằng ông Paul Xu Guangqi, người Công giáo đầu tiên tại Thượng Hải cũng sẽ được tôn phong Chân phước cùng với cha Matteo Ricci.

Cha Matteo Ricci, người đã đến truyền giáo tại Trung Quốc cách đây trên 400 năm và ông Paul Guangqi, quan chức triều đình, đã từng hợp tác với nhau để dịch sang tiếng Trung Hoa các tài liệu khoa học tây phương. Hai vị cũng đã dịch các kinh điển của Khổng Giáo sang tiếng Latinh để giới thiệu triết lý Trung Hoa cho Âu Châu.

Cha Matteo Ricci đến Bắc Kinh năm 1601 và hoàng đế Trung Hoa đã cho phép ngài được ở tại thủ đô cho đến lúc qua đời ngày 11 tháng 5 năm 1610. Giáo phận sinh quán của cha là Macerata tại Ý đã cho mở lại hồ sơ xin phong Chân phước cho cha hồi tháng Giêng năm 2010.

Một số người Công giáo tại Thượng Hải nói với hãng thông tấn Ucanews rằng họ hy vọng ông Xu cũng được tôn phong Chân phước như cha Matteo Ricci. Họ cho biết Ðức cha Aloysius Jin Luxian, Giám mục Thượng Hải, đã lấy tên của ông Su để đặt cho nhiều tổ chức của giáo phận.

Ông Xu, một nhà trí thức sinh tại Thượng Hải, đã gặp cha Matteo Ricci lần đầu tiên năm 1600. Ông đã bị thu hút ngay bởi sự hiểu biết và thánh thiện của nhà thừa sai. Ba năm sau, ông được rửa tội và lấy tên thánh là Phaolo. Gia đình ông là gia đình Công giáo đầu tiên tại Thượng Hải. Ông qua đời năm 1633 và được chôn cất tại Thượng Hải.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page