Ðức thánh cha đã hoàn tất phần hai

của cuốn sách Ðức Giêsu Nazareth

 

Ðức thánh cha đã hoàn tất phần hai của cuốn sách "Ðức Giêsu Nazareth".

Vatican [CNA, Zenit 10/5/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đã hoàn tất phần thứ hai của cuốn sách "Ðức Giêsu Nazareth".

Hôm thứ Hai 10 tháng 5 năm 2010, Tòa thánh loan báo rằng bản thảo phần hai của cuốn sách "Ðức Giêsu Nazareth" được Ðức thánh cha hoàn tất và gởi đến các nhà xuất bản.

Nội dung của phần thứ hai này là cuộc tử nạn và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Ngoài ra, Ðức thánh cha cũng trở lại với một số chủ đề đã được trình bày trong phần thứ nhứt.

Nguyên bản bằng tiếng Ðức đã được trao cho nhà xuất bản Manuel Herder. Nhà xuất bản này đảm trách việc cho xuất bản toàn bộ các tác phẩm của Ðức thánh cha lúc còn làm Hồng y.

Các bản dịch bằng các thứ tiếng chính trên thế giới sẽ được thực hiện trong những tháng sắp tới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page