Tiếp tục tranh luận

về bí mật thứ ba của Fatima

 

Tiếp tục tranh luận về bí mật thứ ba của Fatima.

Vatican [CNS 7/5/2010] - Vẫn còn nhiều người cho rằng bí mật thứ ba của Fatima vẫn còn "bí mật".

10 năm sau khi Tòa thánh cho công bố điều được gọi là bí mật thứ ba của Fatima, một số người vẫn chưa tin và đặt vấn đề về cách giải thích của Tòa Thánh.

Ðầu tháng 5 năm 2010, khoảng 100 người đã tập trung tại một khách sạn không cách xa nội thành Vatican bao nhiêu để tham dự một hội nghị về một số chủ đề như: "Fatima và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu", " Sự cần thiết phải thánh hiến Nước Nga" và "Phải chăng thiếu một đoạn trong bí mật Fatima".

Những người tham dự hội nghị cho rằng bí mật thứ ba của Fatima chưa được Tòa thánh công bố trọn vẹn. Ông Christopher Ferrara, một luật sư Công giáo Mỹ, đã phát biểu tại hội nghị rằng có nhiều điểm thiếu nhứt quán trong lời giải thích của Tòa Thánh về bí mật thứ ba của Fatima. Ông nói rằng trong số những người đã quen thuộc với các biến cố xảy ra tại Fatima, chỉ có một số nhỏ "chấp nhận hình ảnh của một vị Giám mục mặc áo trắng đứng giữa một kinh thành đổ nát là nội dung thật sự của bí mật thứ ba".

Những người không chấp nhận sự giải thích của Tòa Thánh cho rằng bí mật thứ ba của Fatima là một lời tiên đoán khủng khiếp đến độ nhiều vị Giáo hoàng đã quyết định không cho công bố.

Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi năm 2000, khi Ðức thánh cha Benedicto XVI còn đứng đầu bộ giáo lý đức tin, Tòa thánh đã cho công bố bí mật thứ ba của Fatima và giải thích rằng lời tiên báo ám chỉ đến những cuộc chiến của Giáo hội chống lại các ý thức hệ của thế kỷ 20.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page