Ðức thánh cha lên án

nạn đa thê tại Phi Châu

 

Ðức thánh cha lên án nạn đa thê tại Phi Châu.

Vatican [AFP 29/4/2010] - Ðức thánh cha lên án nạn đa thê tại Phi Châu.

Trong cuộc tiếp kiến dành cho các Ðức giám mục của ba nước Liberia, Gambia và Sierra Leone nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm thứ Năm 29 tháng 4 năm 2010, Ðức thánh cha nói rằng đứng trước tệ nạn ly dị và đa thê, các vị Giám mục phải thăng tiến gia đình được xây dựng trên bí tích hôn phối. Ngài kêu gọi các Ðức giám mục của ba nước này nâng đỡ các sáng kiến và hiệp hội thăng tiến việc thánh hóa gia đình.

Ðức thánh cha cũng yêu cầu các vị hãy quan tâm đến việc huấn luyện các linh mục là những cộng tác viên gần gũi nhứt của các Giám mục trong công cuộc rao giảng Tin Mừng. Các ngài cũng phải cổ võ những ai đang chống tham nhũng bằng cách tố cáo những bất công.

Tưởng cũng nên nhắc lại: bảo vệ các giá trị truyền thống của gia đình là một trong những chủ đề chính của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu hồi tháng 10 năm 2009.

Ðức thánh cha đưa ra những lời kêu gọi trên đây sau khi Tòa Thánh cho công bố niên giám mới theo đó dân số Công giáo tại Phi Châu gia tăng gần 18 phần trăm tính từ năm 2000 đến năm 2008.

Ngoài ra, cũng hôm thứ Năm 29 tháng 4 năm 2010, trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Congo bên cạnh Tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư, Ðức thánh cha kêu gọi thế giới chấm dứt sự đau khổ của dân tộc này.

Ngỏ lời với ông Jean Pierre Hamuli Mupenda, tân đại sứ Congo, Ðức thánh cha nhắc lại rằng "trong nhiều năm qua, một cách mù quáng và không xót thương, bạo động đã trút xuống quốc gia này khiến cho nhiều người chết và vô số thiệt hại".

Ðức thánh cha đặc biệt nhắc đến tình trạng của các phụ nữ, giới trẻ và trẻ em mà phẩm giá đã bị chà đạp đến tận cùng.

Ngài kêu gọi hãy xử dụng tất cả mọi phương thế chính trị và nhân đạo để chấm dứt sự đau khổ này cũng như đền bù và trả lại công lý cho mọi người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page