Ðức thánh cha khẳng định

kinh tế cần có đạo đức

 

Ðức thánh cha khẳng định: kinh tế cần có đạo đức.

Vatican [Asianews 30/4/2010] - Ðức thánh cha khẳng định: kinh tế cần có đạo đức.

Ngỏ lời tại phiên khoáng đại lần thứ 16 của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội, Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay là một bằng chứng cho thấy rằng kinh tế không thể độc lập khỏi xã hội, mà phải tuân thủ những qui luật đạo đức và sự can thiệp của công chúng để có thể trở thành một hoạt động của con người và cho con người.

Trong bài diễn văn đọc tại phiên khoáng đại với chủ đề "cuộc khủng hoảng trong một nền kinh tế toàn cầu. Ðịnh hướng lại cuộc hành trình" diễn ra tại Vatican hồi cuối tuần qua, Ðức thánh cha nói rằng cuộc khủng hoảng tài chính thế giới cho thấy tính mong manh của hệ thống kinh tế hiện hành và những tổ chức liên hệ đến hệ thống này. Theo Ðức thánh cha, cuộc khủng hoảng cũng tỏ rõ quan niệm sai lầm khi cho rằng kinh tế có thể tự điều hòa mà không cần có những chuẩn mực đạo đức và sự can thiệp của công chúng. Quan niệm sai lầm được xây dưng trên ý tưởng cho rằng kinh tế tự điều hành bằng tư lợi và việc tìm kiếm lợi nhuận.

Theo Ðức thánh cha, thay vì lẩn quẩn trong vòng sản xuất và tiêu thụ, kinh tế cần phải được xem như một hoạt động có trách nhiệm của con người, hướng về việc thăng tiến nhân phẩm, đeo đuổi công ích và phát triển toàn diện của cá nhân, gia đình và xã hội.

Ðức thánh cha nói rằng "định hướng lại cuộc hành trình cũng có nghĩa là quan tâm đến những chuẩn mục toàn diện và khách quan để đánh giá các cơ cấu, tổ chức và quyết định cụ thể hướng dẫn hoạt động kinh tế".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page