Công an cộng sản Balan

đã từng theo dõi chặt chẽ

đức Gioan Phaolô II

 

Công an cộng sản Balan đã từng theo dõi chặt chẽ đức Gioan Phaolô II.

Warsawa, Balan [CNS 20/4/2010] - Công an cộng sản Balan đã từng theo dõi chặt chẽ đức Gioan Phaolô II.

Mới đây "Viện Tưởng niệm Balan" đã cho phát hành một cuốn sách thu thập những tài liệu cho thấy công an mật vụ cộng sản Balan đã từng theo dõi và tìm cách thị oai vị Giáo hoàng tương lai.

Trong lời tựa của cuốn sách, ông Marek Lasota, chủ biên của cuốn sách, viết rằng "là một linh mục, giáo sư và mục tử, rồi sau là Giám mục và Tổng giám mục Krakow, Ðức Karol Wojtla đã bị chính phủ cộng sản xem như một đối thủ cực kỳ nguy hiểm về mặt ý thức hệ".

Theo ông Lasota, chính quyền cộng sản đã xử dụng đủ mọi phương pháp và kỹ thuật chống lại đức Wojtyla, từ việc gắn ống nghe lén điện thoại, kiểm duyệt thư tín đến trực tiếp xử dụng một hệ thống công an để gây rối và xuyên tạc.

Cuốn sách dài 687 trang và có tựa đề "Tiến tới Sự Thật và Tự Do: công an mật vụ cộng sản và Ðức Karol Wojtyla" mở lại hồ sơ từ tháng 5 năm 1946, tức lúc vị Giáo hoàng tương lai còn là một chủng sinh đang liên lạc với một nhóm sinh viên ái quốc tại Krakow.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page