Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

làm Tổng Giám Mục Phó Hà Nội

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm Tổng Giám Mục Phó Hà Nội.

Vatican (SD 22-4-2010) - Hôm 22 tháng 4 năm 2010, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã bổ nhiệm Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Ðà Lạt, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, làm Tổng Giám Mục Phó với quyền kế vị của Tổng giáo phận Hà Nội.

Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn năm nay 72 tuổi, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938 tại Ðà Lạt, thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967 và được chọn làm Giám Mục Phó giáo phận Ðà Lạt cách đây 19 năm (3-12-1991) và gần 3 năm sau, ngày 23 tháng 3 năm 1994 ngài kế nhiệm Ðức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm trong nhiệm vụ Giám mục chính tòa Ðà Lạt. Ðức Cha Nhơn kế nhiệm Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa trong nhiệm vụ Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt năm nay 58 tuổi (sinh ngày 4 tháng 9 năm 1952), nguyên thuộc giáo phận Long Xuyên, thụ phong linh mục năm 1991, và được chọn làm Giám Mục Lạng Sơn và Cao Bằng năm 1999. 6 năm sau đó ngài thăng Tổng Giám Mục chính tòa giáo phận Hà Nội ngày 19 tháng 2 năm 2005.

Theo niên giám năm 2010 của Tòa Thánh, Tổng giáo phận Hà Nội có gần 335 ngàn tín hữu Công Giáo với 143 giáo xứ và hơn 90 linh mục triều và dòng (SD 22-4-2010).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 

 

Huy Hiệu Giám Mục của Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận Ðà Lạt

Huy Hiệu Tổng Giám Mục của Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội

Huy Hiệu Hồng Y của Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page