Tòa thánh lên tiếng giải thích

về lời phát biểu của

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh

liên quan đến đồng tính

 

Tòa thánh lên tiếng giải thích về lời phát biểu của Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh liên quan đến đồng tính.

Vatican [CNA 14/4/2010] - Tòa thánh lên tiếng giải thích về lời phát biểu của Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh liên quan đến đồng tính.

Tưởng cũng nên nhắc lại, trong một cuộc họp báo tại thủ đô Santiago, Chile hôm thứ Ba 13 tháng 4 năm 2010, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuyên bố rằng "theo nhiều chuyên gia", không hề có liên hệ giữa độc thân và ấu dâm; trái lại, tệ nạn này gắn liền với đồng tính.

Lời tuyên bố trên đây của Ðức hồng y Bertone đã tạo ra nhiều chỉ trích gay gắt, nhứt là từ các nhóm đồng tính.

Giải thích về lời tuyên bố của Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, nói rằng Ðức hồng y chỉ đề cập đến vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ chứ không có ý tổng quát hóa.

Phát ngôn viên của Tòa thánh cũng giải thích rằng Giáo hội không có thẩm quyền để đưa ra những khẳng định chung về tâm lý hay y khoa. Cha Lombardi khẳng định: đây là lãnh vực của các chuyên gia.

Theo cha Lombardi, sở dĩ Ðức hồng y Quốc vụ khanh đưa ra tuyên bố trên đây vì dựa vào những con số thống kê về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội. Theo một thống kê được cho phổ biến trên nhựt báo "Avvenire" [tương lai] của Hội đồng Giám mục Ý trong số ra hôm thứ Ba 13 tháng 3 năm 2010, thì đa số các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ đều là trẻ nam.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page