Chương trình viếng thăm

của Ðức Thánh Cha tại Chypre

 

Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Chypre.

Vatican (SD 11-4-2010) - Phòng báo chí Tòa Thánh đã loan báo chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 tại đảo Chypre từ ngày 4 đến 6 tháng 6 năm 2010, để công bố Tài liệu làm việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt về Trung Ðông, sẽ nhóm tại Roma vào tháng 10 năm 2010.

Ðây là chuyến viếng thăm thứ 15 Ðức Thánh Cha thực hiện tại hải ngoại và là chuyến thứ hai trong năm 2010.

Ðức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Sáu, mùng 4 tháng 6 năm 2010, để tới Phi trường Paphos của cộng hòa Chypre lúc 2 giờ chiều, sau 3 giờ rưỡi bay. Tiếp đó tại khu vực khảo cổ Agia Kiriaki Chrysopolitissa ngài sẽ chủ sự buổi cầu nguyện đại kết vào lúc 3 giờ rưỡi.

Sáng thứ Bẩy, mùng 5 tháng 6 năm 2010, lúc 9 giờ 15, Ðức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm Tổng thống cộng hòa Chypre, rồi gặp gỡ ngoại giao đoàn tại khuôn viên phủ tổng thống ở thủ đô Nicosie. Sau đó, lúc gần 11 giờ, ngài sẽ gặp cộng đoàn Công Giáo địa phương tại trường tiểu học thánh Maron.

Ban trưa, Ðức Thánh Cha đến viếng thăm và dùng bữa Ðức Thượng Phụ Chrysostomos II, Giáo Chủ Chính Thống Chypre, cùng với phái đoàn liên hệ. Ban chiều cùng ngày, vào lúc 5 giờ rưỡi, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các linh mục, tu sĩ nam nữ, phó tế, giáo lý viên và huynh trưởng các phong trào của Giáo Hội tại đảo Chypre tại Nhà thờ giáo xứ Thánh Giá của Công Giáo la tinh tại Nicosie.

Chúa nhật mùng 6 tháng 6 năm 2010 là cao điểm trong chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha: lúc 9 giờ rưỡi ngài chủ sự thánh lễ với các Giám Mục tại Hội trường thể thao Elefteria ở Nicosie để công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Trung Ðông. Sau lễ ngài dùng bữa với các vị thượng Phụ và Giám Mục thuộc Hội đồng đặc biệt về Trung Ðông, của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, cùng với Ðức Tổng Giám Mục Chính thống Chrysostomos II của đảo Chypre.

Ðức Thánh Cha sẽ giã từ đảo Chypre sau khi thức tiễn biệt lúc 4 giờ rưỡi để bay về Roma, dự kiến vào lúc gần 9 giờ tối (SD 11-4-2010).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page